Ootame kõiki alustavaid ja juba tegutsevaid ettevõtjad registreeruma  Ettevõtlusnädala 2022 raames toimuvatele sündmustele. Traditsiooniline Ettevõtlusnädal toimub sel aastal 3.-7. oktoobril ja kulmineerub 4. oktoobril tasuta online konverentsiga. Üle-eestilise Ettevõtlusnädala kandev teema on „Tandem ettevõtluses“.

Mis on Ettevõtlusnädal?

Ettevõtlusnädal on traditsiooniline, suurim üle-eestiline ettevõtlussündmus, mis toimub igal aastal oktoobrikuu alguses. Ettevõtlusnädalat korraldavad maakondlikud arenduskeskused, juba 17. korda ning see viiakse läbi kõigis 15 maakonnas. Kui meie võrgustiku konsultandid üle eesti pakuvad igapäevaselt tasuta nõustamist ettevõtlusega alustajatele ning ettevõtjatele ning vabaühendustele, siis Ettevõtlusnädalal tuleme kontoritest rohkem välja erinevaid üritusi korraldama, eesmärgiga inspireerida ja julgustada inimesi enda ideid ellu viima, olgu selleks näiteks äriga alustamine, e-poe loomine või mõne uue põneva tootega turule tulemine. Vaata lähemalt: https://ettevotlusnadal.ee/

Millal ja miks Ettevõtlusnädal on kutsutud ellu?

Ettevõtlusnädal kutsuti ellu juba 2006. aastal selleks, et toetada ettevõtlikku mõtlemist ja julgustada alustamist ettevõtlusega. Sihtrühmaks on nii täiskasvanud inimesed, keda ettevõtjana tegutsemise raskel teel tahame julgustada ja aidata, kui ka noored, et nad oma tulevikusihtide seadmisel kaaluksid oma unistuste saavutamist ettevõtjana. Igal aastal osalevad meie sündmustel nii hiljuti alustanud kui ka juba kogenud ettevõtjad, kuna erinevate koolituste, infopäevade, arutelude jm põnevate sündmuste valik on lai.  Lisaks toetame vabakonda  – nt eelmisel aastal peamiselt kriisist väljumise teemadel, siis tänavu panime õla alla sotsiaalseid ettevõtteid koondava suursündmuse Impact Day läbiviimisele 7. oktoobril Tallinnas. 

Millist teemat kannab tänavune Ettevõtlusnädal?

Kui eelmisel aastal panime rõhku kohanemisoskustele kriisides ja varasemalt oleme tähelepanu pööranud julgusele alustada, siis seekord tahame esile tuua selle, et kõike ei pea jõudma üksi ning õigete kaaslaste leidmine on äris sama tähtis kui elus. Olukorras, kus ettevõtjaid tabavad mitmed kriisid üksteise järel, pole toetuse otsimine oluline mitte ainult finantsiliselt vaid ka emotsionaalselt – jagatud muret on tandemina kergem kanda. Selles olukorras aga tuleb õppida arvestama partneriga, tema ideede, tegutsemisviiside, aga ka nõrkustega. Usun, et teema – „Tandem ettevõtluses“ on lähedane mitte ainult ettevõtjatele vaid ka töötajatele, sest ka palgatöötajad saavutavad tiimides sageli paremaid tulemusi, kui üksi töötades.

Kus viiakse läbi üle-eestilist Ettevõtlusnädalt?

Ettevõtlusnädal viiakse läbi kõigis 15 maakonnas, sündmused toimuvad nii füüsiliselt maakonnalinnades kui ka virtuaalselt veebi vahendusel, seega võib öelda, et on kättesaadavad kõikjal maailmas. Lisaks eesti keelele, toimuvad sündmused Ida-Virumaal ja Harjumaal ka vene keeles. 

Ettevõtlusnädal kulmineerub 4.oktoobril tasuta online konverentsiga, mille  otseülekanne toimub Postimees veebis. Oma tandemi kogemusi jagavad erinevate valdkondade silmapaistvad esinejad: Ruth Oltjer ja Kristo Timberg (Chemi-Pharm AS), Kristel ja Marko Kruustük (Testlio Inc.), Jan Uuspõld ja Gerli Tiganik (PREM Productions OÜ), Hede Kerstin Luik ja Margit Raid (Tandem: podcast), Kadi Hiie ja Kaie Ilmjärv (SUME GREEN OÜ). Ettevõtlikke tandemeid intervjueerib saatejuhtide tandem Mart ja Britt Normet. Online konverentsi on võimalik jälgida ka vene- ja inglisekeelse sünkroontõlkega.’

Kes on Ettevõtlusnädala eestvedaja?

Ettevõtlusnädala eestvedaja on MAK-võrgustik, mis tähendab seda, et iga aasta alguses kogunevad meie ettevõtluskonsultandid igast maakonnast ja turundustiim, et mõelda läbi teemad, mis on just sel hetkel aktuaalsed ja mis võiks meie sihtrühma kõnetada. MAK-võrgustiku katusorganisatsioon MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koordineerib turundustegevusi ja toetab korraldajaid maakondades. Ettevõtlusnädalat saab MAK-võrgustik ellu viia tänu Euroopa Regionaalfondi toetusele. Oma panuse annavad ka head koostööpartnerid – Töötukassa, Tallinna ja Tartu linnavalitsus ja teised kohalikud omavalitsused.

Ettevõtlusnädala 2022 meediapartner on Postimees Grupp.

 

Andres Huul

Maakondliku arenduskeskused
Juhatuse liige

 

PROGRAMM 2022

Posted in BlogiTagged Andres Huul, Ettevõtlusnädal 2022

Kuidas juhtimises tõhusam olla ja paremaks saada on juhtimistreenereid Margit Raidi ja Hede Kerstin Luike huvitanud juba ligi paarkümmend aastat.

Kuidas juhtimises tõhusam olla ja paremaks saada on juhtimistreenereid Margit Raidi ja Hede Kerstin Luike huvitanud juba ligi paarkümmend aastat. Äridiplomaat, ütleb enda kohta Margit. Organisatsiooniterapeut võib öelda Hede kohta. Omavahel ja klientide tarbeks on tandem nende tööriistakastis ennast igati õigustanud töövõte. Kui kevadel koroonaviirus kogu maailma järsku muutusse viskas, tõid Margit ja Hede juhtide lauale tandemjuhtimise süsteemse vaate. Mis siis tandemjuhtimine on ja kuidas seda juhi igapäevatöös tulemuse toomisel rakendada?

Mis on tandemjuhtimine?

“Tandem on teadlik partnerlus kahe otsustaja vahel, kes koos mõtestavad protsesse läbi kovisiooni tehnikate,” ütleb Hede ja lisab: “See toob juhtimisse heas mõttes teise vaate ja kasuliku kahtlemise.” Kaks pead on ikka kaks pead ja sageli saab koostöös 1+1 olla rohkem kui 2. “Tandemjuhtimine on asutuse sisene kapital – alt üles kasvanud juhte toetav töömeetod, siduv sisulise teadmise, praktiliste peegelduste ja kasuliku kahtlemise sild,” sõnab Margit. “Keerulised ajad esitavad juhtidele kõrgeid nõudmisi. Värsket vaadet on vaja enam kui kunagi varem.”

Margit ja Hede leiavad, et kasu saab tuua tandempartner. Olgu siis organisatsiooni seest valitud või väljaspool loodud koostöö.

Meditsiinist on tuttav mõiste “second opinion”. Juhtimises on samal eesmärgil abiks kutsustud nõustajad, coachid ja mentorid. Aga alati ei pruugi pingeline eelarve lubada lisakulu konsultandi või coachi ajale. Siis on vaja leida teisi võimalusi, kuidas värsket vaadet, konstruktiivset kriitikat ja vajadusel toetust leida. Margit ja Hede leiavad, et kasu saab tuua tandempartner. Olgu siis organisatsiooni seest valitud või väljaspool loodud koostöö.

Miks tandemjuhtimine väärt on?

Süsteemne lähenemine organisatsiooni ja meeskonna ees seisvate eesmärkide saavutamisele võidab kõvasti sellest, kui juht end oma mõtetega üksi ei jäta. Teise vaade läbi tema teadmiste ja kogemuse aitab näha enda kallutaust ja vältida mõtlemise lõksudesse kinni jäämist. “Teadlik partnerlus kahe otsustaja vahel aitab koos toimuvat tõhusamalt mõtestada ja sihi suunas tegutseda,” ütleb Hede. “Diaadiline juhtimine, ilma hierarhiata ühiselt eesmärgi poole liikumine on juhtimisvõtete seas end tõestanud,” kinnitab Margit. Süsteemse vaate diaadilise juhtimise teemale andis Peter Hawkins, kelle artiklid-raamatud on väärt lisa juhi lugemislauale.

Margit lisab: “Tandem on varjatud õppimise ja õpetamise kunst. Teisele rääkides kuuled iseend ja see on vajalik juhtimistööriist.” Kui suhe coachi või mentoriga on rakendatud pigem ühe poole eesmärkide teenistusse, siis tandempartnerlus on vastastikune. Tandemjuhtimine on sageli ka ühise eesmärgi saavutamiseks tehtav koostöö ja eri tugevustega juhtide vaheline teineteise täiendamine.

Pidevalt muutuvad maailmas on määrmatusega toimetulek üks oluline edu võti. Selleks saavad enesejuhtimisoskused, enda ja teiste emotsioonide taju, analüüs ning adekvaatne reageering aina väärtuslikumaks. Tandempartnerlus on asendamatu õppimise koht. “Täiskasvanud inimene õpib eelkõige reflekstiooni ja kriitiliste olukordade analüüsi kaudu,” räägib Hede. “Peegeldused võrdse partneriga aitavad meil mühinal nii juhi kui inimesena kasvada ja loovad juurde emotsionaalset agiilsut ja paindlikkust”.

Kuidas tandemid tekivad?

Heas tandempartnerluses on vastastikusus, jagamine, andmine ja saamine mõlemas suunas.

Tandem on eesmärgipõhine koostöö. Heas tandempartnerluses on vastastikusus, jagamine, andmine ja saamine mõlemas suunas. Tandem töötab kokkulepetel. Et tandem oleks jõus ja väärt, on vaja omavahel mänguväli piiritleda.

Osa tandemeid tekib intuitiivselt, teised on süsteemselt eesmärgipäraselt ellu kutsutud. Juht võtab tihedama koostöö ette teise juhi või eksperdiga, kes tema nõrkusi täiendab ja kellega koos arutades ja tegutsedes tekib kvaliteetsem tervik. “Tandem aitab juhil ennast ja oma meeskonda selgemalt näha ja erinevustes ja peegeldustes on kõvasti jõudu,” sõnab Margit, kes selle hooaja EBS EMBA grupiga tööd alustades ütles, et ta on armunud, armunud tandemjuhtimisse – sest tandempartnerlus, eriti need süsteemselt loodud tandemid avavad juhi jaoks uue tohutu arenguressursi. “Jutud kahe juhi vahel ja sealtkaudu oma mõtete kuulamine on arengu üks oluline komponent,” kinnitab Margit.

Tihti tuleb ette ka kohustuslikke tandemeid, mõned neist lausa väljakutseks. Leiame end ühise eesmärgi suunas tegutsemas kellegagi, keda me ise valida ei saa. Kui tulemuse saavutamiseks on vaja koos edasi liikuda kohustuslikus või lausa välajkutset esitavad tandemis, saab sellestki teha kasuliku õppimise ja arenemise tööriista. “Juhil tasub ka kohustuslikke tandemeid juhtida nii, et see on väärikas mäng, võttes sealt vajalikud peegeldused ja võimalused”, sõnab Margit. “Kui on arusaam ühisest eesmärgist, on ka kohustuslikus tandemis kõvasti väärtust,” lisab Hede. “Kohustuslik tandem aitab meil näha ja õppida seda, mille õpivajadusest me ise teadlik olla ei pruugi.”

Kuidas tandem enda kasuks parimal viisil tööle panna?

“Lase teisel enda juhtumit kuulata, analüüsida ja peegeldada,” soovitab Margit. Hede sõnul annab väärtusliku panuse julgus soovida partnerilt: küsi minu käest ebameeldivaid küsimusi.

“Teineteise täiendamine on tandemi kontekstis väga oluline arengu osa: julgus enda tugevusi teada, julgus haavatud olla ja julgus jagada,” ütleb Margit. Tandemiga pole juht tipus üksi, vaid annab organisatsiooni eeskuju koostööst. “Tandemjuhtine tasub rakendada hirmuvaba organisatsiooni suunas liikumise teenistusse,” lisab Margit.

“Psühholoogiline ohutus on just muudatuste ajal eriliselt oluline ja tandemkultuuri loomine aitab,” jätkab Hede.

“Muudatuste juhtimise korral on teadlik partnerlus väärt viis tagada muudatuste õnnestumine,” täiendab Margit, lisades:” Näiteks mõnd inimest meeskonnas sisse või välja juhtides on tandemist väga abi: kiire topeltinforuum, ekspertteadmine säilib ja meeskond ei ela liigselt läbi juhi vahetust.”

Tandemi kesksed teemad on usaldus, vastutus ja koostöö. “Väärt tandem on kahe juhi vaheline strateegiline dialoog, mis loob enam sünergiat ja lubab ka kahtlustel lauale hiiilida,” räägib Margit. “Valehäbita, arvamusi mittejaatades, erisusi lauale tuues ja lahendades.” Hede lisab, et julge ja siiras tandempartnerlus teeb juhtimise tervislikumaks. “Juht on inimene ja inimene vajab partnerlust, jagamist ja peegeldusi,” ütleb Hede. Heas tandemis saab nii keerukate olukordade lahendamise ja emotsioonide juhtimisega toime juhi sisemisi ressursse säästes.

Tandem haakub väga selgelt ka täiskasvanu õpimudeliga Deci ja Ryani valguses: sisemise motivatsiooni allikaks on autonoomsus, meisterlikkuse areng ning tähendus ja mõju.

Tandem haakub väga selgelt ka täiskasvanu õpimudeliga Deci ja Ryani valguses: sisemise motivatsiooni allikaks on autonoomsus, meisterlikkuse areng ning tähendus ja mõju. Tandem on uue ajastu juhtimisviis, mis toetab isiksuse autonoomseid tugevusi ja kogemusi, loob õppiva organisatsiooni juhtimikultuuri ning kannab töös selget tähenduslikkust ja mõjusat eesmärkide teostamist.

Posted in BlogiTagged Ettevõtlusnädal 2022, Hede Kerstin, Margit Raidi

© 2023 Ettevõtlusnädal | kodulehe tegemine vvunk