Narva ärikonverents 2023 ÜHESKOOS SAAME HAKKAMA!

Ettevõtjatel on võimalik saada eelkonsultatsiooni õiglase ülemineku fondi vahenditest raha taotlemise ja omafinantseeringu kohta.

Konsultandid on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusest (EAS+Kredex) ja Ida-Viru Ettevõtluskeskusest. Konsultatsioonile registreerimine toimub kohapeal. / Предпринимателям предоставляется возможность получить предварительную консультацию на тему получения поддержки из средств Фонда справедливого перехода и самофинансирования. Консультируют целевое учреждение по предпринимательству и инвестициям (EAS+Kredex) и Ида-Вируский Центр Предпринимательства (регистрация на месте).

Päevakava

9.30-10.00 – registreerimine ja tervituskohv (kolledži fuajees)
TÜ Narva Kolledži auditoorium 200
10.00-10.30 – avamine, majandus- ja kommunikatsiooniminister Tiit Riisalo ettekanne
10.30 -11.10 – poliitikud Ida-Virumaa ja Narva tulevikust (debatt) – parlamendierakondade esindajad
11.10- 12.00 – õiglase ülemineku raamistik, toetuste tingimused ja Ida-Viru maakonna visioon
12.00-13.00– lõuna
13.00-13.15 – töötajate leidmine ja kõrgepalgalised töökohad
13.15-13.35 – õiglase ülemineku fondist kaasrahastatud ettevõtte kogemus
13.35 -14.20 – ettevõtjate lootused ja ootused õiglase ülemineku fondile (debatt)
14.20-15.00 – paralleelsessioonid: Ettekanne ja arutelu keskkonnalubade taotlemisest | Õiglase ülemineku haridusväljakutsed
15.00 -15.15 – kohvipaus
15.15-15.45 – lühiettekanded: kuidas saada konsultatsiooni, kuidas saada laenu
15.45-16.25 – lõpudebatt: osalevad Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste juhid ja Ida-Viru Omavalitsuste Liidu juht. Debatti juhib Ivan Sergejev.
16.30-18.00 – seltskondlik koosviibimine, sh kell 17.00-17.40 toimub Narva Raekoja tutvumisekskursioon (eesti-vene keeles).

Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi

Программа

9.30-10.00 – регистрация и приветственный кофе (в фойе колледжа)
Аудитория 200 Нарвского Колледжа ТУ
10.00 – 10.30 – открытие, доклад министра экономики и коммуникаций Тийта Рийсало
10.30 -11.10 – политики о будущем Ида-Вирумаа и Нарвы в свете Справедливого перехода (дебаты) – представители парламентских партий
11.10- 12.00 – рамки справедливого перехода, условия поддержки и видение Ида-Вируского уезда
12.00 – 13.00 – обед
13.00 -13.15 – поиск работников и высокооплачиваемые рабочие места
13.15 – 13.35 – опыт предприятия, получившего софинансирование из Фонда справедливого перехода
13.35 -14.20 – надежды и ожидания предпринимателей от Фонда справедливого перехода (дебаты)
14.20 – 15.00 – параллельные сессии: доклад и обсуждение на тему получения разрешений на природоиспользование | Справедливый переход – вызовы для сферы образования
15.00 – 15.15 – кофейная пауза
15.15 – 15.45 – как получить консультацию, как получить кредит (краткие доклады)
15.45 – 16.25 – финальные дебаты: участвуют руководители местных самоуправлений Ида-Вирумаа и руководитель Союза самоуправлений Ида-Вирумаа, модератор – Иван
16.30 – 18.00 – время для совместного общения, в т.ч. с 17.00 до 17.40 пройдет ознакомительная экскурсия по зданию Нарвской Ратуши (русский-эстонский язык)

Организаторы оставляют за собой право делать в программе изменения

  • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
  • Asukoht: Tartu Ülikooli Narva kolledž (Raekoja plats 2), auditoorium 200
  • Korraldaja: Narva linn (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet)
  • Partnerid: Ida-Viru Investeeringute Agentuur, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.
  • Sihtgrupp: Ootame konverentsile ettevõtteid, eelkõige neid, kes on huvitatud toetuse saamisest õiglase ülemineku fondi vahenditest. / Ожидаем для участия в конференции предпринимателей, прежде всего тех, кто заинтересован в получении поддержки из средств Фонда справедливого переxода.
  • Osalemine: Konverents on osalejatele tasuta. / Участие в конференции бесплатное.
    Registreerimine on avatud kuni 1.oktoobrini: / Регистрация открыта до 1 октября:
  • Kontakt: Anastassia Yakovleva, anastassia.yakovleva@narva.ee, 3599049
Posted in Ida-VirumaaTagged 04.10.2023, 9:30-16:00, Tartu Ülikooli Narva kolledž
OSALE

© 2023 Ettevõtlusnädal | kodulehe tegemine vvunk