Ettevõtjatel on võimalik saada eelkonsultatsiooni õiglase ülemineku fondi vahenditest raha taotlemise ja omafinantseeringu kohta.

Konsultandid on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusest (EAS+Kredex) ja Ida-Viru Ettevõtluskeskusest. Konsultatsioonile registreerimine toimub kohapeal. / Предпринимателям предоставляется возможность получить предварительную консультацию на тему получения поддержки из средств Фонда справедливого перехода и самофинансирования. Консультируют целевое учреждение по предпринимательству и инвестициям (EAS+Kredex) и Ида-Вируский Центр Предпринимательства (регистрация на месте).

Päevakava

9.30-10.00 – registreerimine ja tervituskohv (kolledži fuajees)
TÜ Narva Kolledži auditoorium 200
10.00-10.30 – avamine, majandus- ja kommunikatsiooniminister Tiit Riisalo ettekanne
10.30 -11.10 – poliitikud Ida-Virumaa ja Narva tulevikust (debatt) – parlamendierakondade esindajad
11.10- 12.00 – õiglase ülemineku raamistik, toetuste tingimused ja Ida-Viru maakonna visioon
12.00-13.00– lõuna
13.00-13.15 – töötajate leidmine ja kõrgepalgalised töökohad
13.15-13.35 – õiglase ülemineku fondist kaasrahastatud ettevõtte kogemus
13.35 -14.20 – ettevõtjate lootused ja ootused õiglase ülemineku fondile (debatt)
14.20-15.00 – paralleelsessioonid: Ettekanne ja arutelu keskkonnalubade taotlemisest | Õiglase ülemineku haridusväljakutsed
15.00 -15.15 – kohvipaus
15.15-15.45 – lühiettekanded: kuidas saada konsultatsiooni, kuidas saada laenu
15.45-16.25 – lõpudebatt: osalevad Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste juhid ja Ida-Viru Omavalitsuste Liidu juht. Debatti juhib Ivan Sergejev.
16.30-18.00 – seltskondlik koosviibimine, sh kell 17.00-17.40 toimub Narva Raekoja tutvumisekskursioon (eesti-vene keeles).

Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi

Программа

9.30-10.00 – регистрация и приветственный кофе (в фойе колледжа)
Аудитория 200 Нарвского Колледжа ТУ
10.00 – 10.30 – открытие, доклад министра экономики и коммуникаций Тийта Рийсало
10.30 -11.10 – политики о будущем Ида-Вирумаа и Нарвы в свете Справедливого перехода (дебаты) – представители парламентских партий
11.10- 12.00 – рамки справедливого перехода, условия поддержки и видение Ида-Вируского уезда
12.00 – 13.00 – обед
13.00 -13.15 – поиск работников и высокооплачиваемые рабочие места
13.15 – 13.35 – опыт предприятия, получившего софинансирование из Фонда справедливого перехода
13.35 -14.20 – надежды и ожидания предпринимателей от Фонда справедливого перехода (дебаты)
14.20 – 15.00 – параллельные сессии: доклад и обсуждение на тему получения разрешений на природоиспользование | Справедливый переход – вызовы для сферы образования
15.00 – 15.15 – кофейная пауза
15.15 – 15.45 – как получить консультацию, как получить кредит (краткие доклады)
15.45 – 16.25 – финальные дебаты: участвуют руководители местных самоуправлений Ида-Вирумаа и руководитель Союза самоуправлений Ида-Вирумаа, модератор – Иван
16.30 – 18.00 – время для совместного общения, в т.ч. с 17.00 до 17.40 пройдет ознакомительная экскурсия по зданию Нарвской Ратуши (русский-эстонский язык)

Организаторы оставляют за собой право делать в программе изменения

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: Tartu Ülikooli Narva kolledž (Raekoja plats 2), auditoorium 200
 • Korraldaja: Narva linn (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet)
 • Partnerid: Ida-Viru Investeeringute Agentuur, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.
 • Sihtgrupp: Ootame konverentsile ettevõtteid, eelkõige neid, kes on huvitatud toetuse saamisest õiglase ülemineku fondi vahenditest. / Ожидаем для участия в конференции предпринимателей, прежде всего тех, кто заинтересован в получении поддержки из средств Фонда справедливого переxода.
 • Osalemine: Konverents on osalejatele tasuta. / Участие в конференции бесплатное.
  Registreerimine on avatud kuni 1.oktoobrini: / Регистрация открыта до 1 октября:
 • Kontakt: Anastassia Yakovleva, anastassia.yakovleva@narva.ee, 3599049
Posted in Ida-VirumaaTagged 04.10.2023, 9:30-16:00, Tartu Ülikooli Narva kolledž

5-6. Oktoobril Tallinnas toimub Baltikumi suurim jätkusuutlikkuse festival Impact Day ja me teeme Narvas ühisvaatamist kõigile tasuta.

Ühisvaatamine toimub kolmes Eesti linnas: Narvas, Viljandis ja … Info konverentsi kohta ja ja programm on siin: https://impactday.eu/program/agenda/
Tule üksi, koos sõpradega, kolleegidega või klassiga ja vaata põnevat konverentsi!

About Impact Day:
The largest sustainability festival in the Baltics, 5-6 October 2023 in Tallinn, Estonia (Põhjala factory)

Front page

Päevakava

Ühisvaatamine toimub Tartu ülikooli Narva kolledži kõige suuremas auditooriumis 200. Saab tulla endale mugaval ajal ja vaadata konverentsi kahel päeval.
Info konverentsi kohta ja ja programm on siin: https://impactday.eu/program/agenda/

Koha peal pakutakse kohvi, teed ja küpsist.

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: Tartu Ülikooli Narva Kolledž | Raekoja plats 2, 20307 Narva
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Tartu Ülikooli Narva kolledž, Startup Estonia
 • Sihtgrupp: kõik huvulised
 • Osalemine: tasuta, vajalik registreerimine koha peal.
 • Kontakt: Anželika Pratkunas, +372 740 1913, anzelika.pratkunas@ut.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 05.10.2023, 06.10.2023, 10:00-18:00, Tartu Ülikooli Narva kolledž

Tule osale koolitusel, mis aitab sul mõista kiiresti arenevat valdkonda ning teha muutlikus olukorras parimaid valikuid.

Räägime sellest, kuidas kõrgtehnoloogilised lahendused mõjutavad tootmisettevõtteid. Tööstus 5.0 loob paindliku töökeskkonna, kus inimesed ja tehnoloogia töötavad koos efektiivse tootmisprotsessi saavutamiseks. Koolitusel saad tutvuda tehnoloogia mõjuga töökeskkonnas ning selle potentsiaaliga.

Olenemata masinate võimekusest on inimese osalus jätkuvalt oluline ning koolitus aitab osalejatel mõista, kuidas inimese ja tehnoloogia tugevused saavad üksteist täiendada. See võimaldab inimestel vabaneda tüütutest ja korduvatest ülesannetest, mida saab edukalt delegeerida masinatele.

Tule koolitusele, et tutvuda oma tootmisettevõtetele kõrgtehnoloogiliste lahenduste võimalustega.

 • Toimumisaeg: teisipäev, 3. oktoober 2023
 • Kellaeg: 10:00-17:15
 • Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Narva Kolledž (Raekoja plats 2, Narva)

Päevakava

9:30-10:00 kogunemine
10:00-11:30 I teemaplokk: Karl Kruusamäe, “ Tulevikutehased: Tööstus 5.0 ja Tööstus 4.0 tehnoloogiate ülevaade”
11:30-13:00 II teemaplokk: Meelis Kull, “Tehisintellekti arengutest lähtuvad võimalused tööstuses” ja „Kuidas Chat GPT aitab keskastme juhil lahendust pakkuma“
13:00-14:00 lõunapaus ja võrgustumine
14:00-15:00 III teemaplokk: Veiko Vunder, “Automatiseeritud kvaliteedikontroll ja protsessijuhtimine”
15:00-15:15 virgutuspaus ja võrgustumine
15:15-16:45 Raivo Kolde ja Priit Adler, „ Mida räägivad andmed ja joonised tootmisprotsesside juhtimises“
16:45-17:15 arutelu
17:15 Koolituspäeva lõpp

Koolituse läbijatele väljastatakse Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitusel on oluline eelregistreerimine, mille tähtaeg on 28. september 2023.

Täiendkoolitus on suunatud tööstusettevõttete töötajatele ja tehisintellektil põhinevate arendusprojektidega tegelevatele ettevõttetele, startupilikele omatootega ettevõttetele ning õigusliku raamistikuga tegelevatele ettevõttetele.

Koolitusel on oluline eelregistreerimine. Koolitusel osalemise toetust käsitletakse ettevõtete puhul vähese tähtsusega abina (VTA) summas 480€ iga koolitusel osaleja kohta.

Kursusele registreerumisega kinnitab ettevõtte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis registreeritakse ettevõtetele riigiabi registris kaasfinantseeritava osalustasuna projektis „AI & Robotics Estonia (EDIH)”.

Koolitajad

Tartu Ülikooli arvutiteaduse ja tehnoloogia instituudi õppejõud ja teadlased.

Karl Kruusamäe on Tartu Ülikooli robootika kaasprofessor, kelle uurimistöö keskendub robotitele inimkeskkonnas (nt linnaruumis, haiglates ja tootmishoonetes). Ta kaitses doktorikraadi 2012. a Tartu Ülikoolis ning on töötanud nii Jaapani tööstusliku teaduse ja tehnoloogia riiklikus instituudis AIST kui ka USA-s Texase Ülikoolis Austinis. Hetkel panustab Karl Kruusamäe Euroopa ja Eesti tööstuse innovatsiooni, lüües aktiivselt kaasa nii EIT Manufacturingi (www.eitmanufacturing.eu) kui ka EDIH-AIRE (www.aire-edih.eu) koostöövõrgustikes.

Meelis Kull on Tartu Ülikooli masinõppe kaasprofessor. Ta lõpetas Tartu Ülikooli informaatika eriala cum laude 2002. aastal, omandas magistrikraadi 2004. aastal ja doktorikraadi 2011. aastal.  Tema teadustöö on tunnustatud mitmete preemiate ja auhindadega, viimati valiti ta 2019. aastal Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi parimaks õppejõuks nii tudengite kui ka instituudi poolt.
Meelis on seotud mitmete rahvusvaheliste kui ka erasektoriga koostöös tehtavate teadus- ja arendusprojektidega, näiteks:
Kontekstuaalne määramatus ja esituse õpe masintajus (Eesti Teadusagentuur SA).
Teadus- ja arendustöö isejuhtivate sõidukite tehnoloogia valdkonnas (koostöös Bolt Technology OÜ).
AI & ROBOTICS ESTONIA (EDIH) (Euroopa Komisjon ja MKM).

Veiko Vunder on Tartu Ülikooli robotitehnoloogia lektor, kes nii teadusprojektide kui ka õppetöö raames tegeleb robotite kõrgetasemelise juhtimisega ja on Tartu Ülikoolis väljatöötatud õpperoboti Robotont üks eestvedajaid. Veiko Vunder on arvutitehnika taustaga. Ta kaitses doktorikraadi 2016. a Tartu Ülikoolis, misjärel suundus aastaks järeldoktorantuuri USA-s Texase Ülikoolis Austinis. Praegu osaleb ta mitmetes EIT Manufacturingi robootikaprojektides, tegeleb robotite tarkvaraarendusega ja panustab õppematerjalide väljatöötamisse.

Raivo Kolde on Tartu Ülikooli andmeteaduse kaasprofessor. Ta on tegelenud bioloogiliste- ja terviseandmete analüüsiga doktorantuuris Tartu Ülikoolis, järeldoktorantuuris Harvardi ülikooli juures ning andmeteadlasena Philips Researchis Bostonis. Ta on mitme populaarse visualiseerimistarkvara autor ja õpetab tulevastele andmeteadlastele andmete visualiseerimist ning terviseandmete analüütikat.

Priit Adler on Tartu Ülikooli kogenud bioinformaatika teadur ja Elixir EE treener. Tal on pikaajaline kogemus bioloogiliste suurandmete bioinformaatilises analüüsis ja ta on loonud mitu veebipõhist tööriista selliste andmete tõhusaks töötlemiseks ja visualiseerimiseks. Priit on pühendunud tulevaste ja praeguste teadlaste koolitamisele, õpetades neile olulisi andmehalduse põhimõtteid ja andmetehnikat, et aidata neil oma uurimistöös edukamalt toime tulla.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

 

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В ПРОИЗВОДСТВЕ – РЕШЕНИЯ НА УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ

Приглашаем вас принять участие в курсе, который поможет вам быстро разобраться в быстро развивающейся отрасли и принимать лучшие решения в переменных условиях. Мы обсудим, как высокие технологии влияют на производственные компании. Индустрия 5.0 создает гибкую рабочую среду, где люди и технология работают вместе для достижения эффективных производственных процессов. На курсе вы узнаете, как технология влияет на рабочую среду и каков ее потенциал.

Цель

Независимо от возможностей машин, участие человека по-прежнему важно, и курс поможет участникам понять, как сильные стороны человека и технологии могут дополнять друг друга. Это позволит людям избавиться от утомительных и повторяющихся задач, которые успешно могут быть делегированы машинам.

Приходите на курс, чтобы ознакомиться с возможностями высоких технологий для вашей производственной компании.

 • Дата проведения: вторник, 3 октября 2023 года
 • Время: 10:00-17:15
 • Место проведения: Колледж Тартуского Университета в Нарве (пл. Ратуша 2, Нарва)

Программа

9:30-10:00 – Регистрация
10:00-11:30 – I блок: Карл Круусамяе, “Фабрики будущего: Обзор технологий Индустрии 5.0 и Индустрии 4.0”
11:30-13:00 – II блок: Мелис Кулль, “Возможности на основе искусственного интеллекта в промышленности” и “Как Chat GPT помогает среднему руководителю предлагать решения”
13:00-14:00 – Перерыв на обед и сетевой обмен опытом
14:00-15:00 – III блок: Вейко Вундер, “Автоматизированный контроль качества и управление процессами”
15:00-15:15 – Перерыв и сетевой обмен опытом
15:15-16:45 – Райво Кольде и Приит Адлер, “Что говорят данные и рисунки в управлении производственными процессами”
16:45-17:15 – Обсуждение
17:15 – Завершение дня обучения

Участники курса получат сертификат о дополнительном образовании Тартуского Университета.

Целевая аудитория

Дополнительное обучение рассчитано на сотрудников промышленных предприятий, занимающихся проектами на основе искусственного интеллекта, стартапов, производящих собственные товары, и компаний, занимающихся правовой деятельностью.

Для участия в курсе необходима предварительная регистрация, срок подачи заявок – до 28 сентября 2023 года.

Страхование участия в курсе рассматривается как помощь незначительной важности (ВTA) для предприятий в размере 480 евро на каждого участника курса. Регистрация на курсе подтверждает разрешение компании использовать остаток ВTA для участия, который будет зарегистрирован как совместное финансирование участия в проекте “AI & Robotics Estonia (EDIH)”.

Курс проводят преподаватели и исследователи Института информатики и технологии Университета Тарту:

 • Карл Круусамяе
 • Мелис Кулль
 • Вейко Вундер
 • Райво Кольде
 • Приит Адлер

Центр искусственного интеллекта и робототехники AIRE финансируется программой “Цифровая Европа” Европейского союза (программа European Digital Innovation Hubs, EDIH) и Министерством экономики и коммуникаций (AI & Robotics Estonia – EDIH, проект № 101083677).

 

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: Tartu Ülikooli Narva Kolledž | Raekoja plats 2, 20307 Narva
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Tartu Ülikooli Narva kolledž
 • Sihtgrupp: Tööstusettevõtete esindajad ja töötajad / Представители и сотрудники промышленных предприятий
 • Osalemine: Osalemisel antakse ettevõttele VTA või riigiabi artikkel 28 osaleja kohta, info ja eelregistreerumine läbi AIRE kodulehe: https://aire-edih.eu/sundmused/rubriik/koolitused/Участникам предоставляется статья VTA или государственной помощи, статья 28, на каждого участника от компании.
  Информация и предварительная регистрация осуществляются через веб-сайт AIRE: https://aire-edih.eu/sundmused/rubriik/koolitused/
 • Kontakt: Helen Jõesaar, helen.joesaar@ut.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 03.10.2023, 9:30-17:00, Tartu Ülikooli Narva kolledž

Ideekonkursi eesmärk on kaasata noori kaasa mõtlema, kuidas piirkonnas rohepööret ellu viia.

2023. aastal võttis IVOL vastu Ida-Virumaa kliima- ja energiakava, mis annab suuna piirkonna elukeskkonna tervislikumaks ja jätkusuutlikumaks muutumisele.
Noortel on võimalik anda omapoolseid ideid kavas kirjeldatud väljakutsete lahendamiseks. Parimad ideed suuname kliima- ja energiakava täiendamiseks.

Päevakava

täpsem info lisandub

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: Tartu Ülikooli Narva Kolledž | Raekoja plats 2, 20307 Narva
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Tartu Ülikooli Skytte Instituut ja Narva kolledž
 • Sihtgrupp: Narva gümnaasiumide 10.-12. klasside õpilased
 • Osalemine: Täpsem info lisandub
  Töö toimub eesti ja vene keeles
 • Kontakt: Elis Vollmer, elis.vollmer@ut.ee ja Jelena Rootamm-Valter, jelena.rootamm-valter@ut.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 06.10.2023, 11:00-16:00, Tartu Ülikooli Narva kolledž

Ettekanded ja arutelu ettevõtjate ja ekspertidega.

 

Päevakava

13.30−14.00  Tervituskohv ja registreerumine
14.00−14.05  Seminari avamine
14.05−14.25 „Kliimamuutused ja kliimasõbralikkus“
Piia Post, Tartu Ülikooli füüsika instituudi meteoroloogia ja klimatoloogia kaasprofessor
14.25−14.45 „Rohepöörde ootuses: Ida-Virumaa ettevõtjate hoiakud ja ootused“. Uuringutulemuste esitlus.
Jelena Rootamm-Valter, Tartu Ülikooli Narva kolledži majandusteaduse lektor.
14.45−15.15  „Soome ettevõtete rohepöörde positiivsed kogemused“
Anne Rautaskoski, Ethica, Soome ettevõtja ja ettevõtluskonsultant
15.15−15.50   Aruteluring „Ida-Virumaa ettevõtjate võimalused rohepöörde keerises“
15.50               Kokkuvõte ja seminari lõpetamine

 

 • Sihtgrupp: ettevõtjad, organisatsioonid, õpetajad, üliõpilased
 • Asukoht: Tartu Ülikooli Narva kolledž – Raekoja plats 2-215
 • Korraldaja: Tartu Ülikooli Narva kolledž
 • Osalemine:“Vajalik eelregistreerimine. Osalemine tasuta. Suupisted
 • Keeled: eesti, vene, inglise (vajadusel tõlge)
 • Koostööpartner: Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis”
 • Kontakt: jelena.rootamm-valter@ut.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 07.10.2022, 14:00-16:00, Tartu Ülikooli Narva kolledž

© 2023 Ettevõtlusnädal | kodulehe tegemine vvunk