Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE klubiüritus „Tehisintellekt tulevikutehases ja toetusmeetmed“

Tule osalema Narvas, 2. oktoobril, Ettevõtlusnädala raames toimuvale ja koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega korraldatavale AIRE klubiüritusele, kus keskendume tööstussektoris nutikate digilahenduste kasutusele võtmisel tehisintellekti ja robootika vallas ning jagame inspireerivaid kogemuslugusid!

Üritus toimub eesti keeles, kuid vene keelde on tagatud sünkroontõlge. Lisaks on mitmed esinejad ja AIRE esindajad valmis ürituse lõpus suhtlema osalejatega nii eesti kui vene keeles.

Ürituse teemad:

 • Nutikad tootmislahendused: Innovatsioon tööstuses
 • Tuleviku tehased: tehisintellekti võimaluste rakendamine
 • Praktilised näited: Digitaliseerimise edulood tööstusettevõtetes

Miks osaleda? AIRE Klubiüritus toob teieni tööstussektori tipparvamusliidrid, kes jagavad oma teadmisi ja kogemusi digitaliseerimise väljakutsetest. See on suurepärane võimalus õppida teiste ettevõtete parimatest tavadest ning leida uusi võimalusi ja kontakte oma ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks.

Võrgustumine: AIRE Klubiüritus on suurepärane võimalus laiendada oma võrgustikku ja tutvuda ülikoolide või tööstussektori spetsialistidega. Pärast inspireerivaid esitlusi Pärast ametlikku osa on kõigil osalejatel võimalus vabamas õhkkonnas suhelda, kontakte luua ning arutada oma ideid ja projekte või saada individuaalset nõu AIRE teenuste raamistikust.

Pärast inspireerivaid esitlusi on osalejatel võimalus omavahel suhelda ja kontakte luua ning saada individuaalset nõu AIRE teenuste raamistikust. Üritus toimub eesti keeles, kuid vene keelde on tagatud sünkroontõlge. Lisaks on mitmed esinejad ja AIRE esindajad valmis ürituse lõpus suhtlema osalejatega nii eesti kui vene keeles.

Osalema on oodatud kõik huvilised. Üritus on tasuta! Oma osalussoov registreeri hiljemalt 27.septembriks.

 

Клубное мероприятие Центра искусственного интеллекта и робототехники AIRE “Искусственный интеллект в фабрике будущего и меры поддержки”

AIRE клуб – это серия мероприятий, целью которых является создание свободной и открытой среды для обмена опытом и взаимодействия в области робототехники и искусственного интеллекта. Все заинтересованные лица, представители промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, компаний по информационным технологиям и электронике, профессиональных ассоциаций, поддерживающих организаций и финансировщиков приглашаются принять участие.

Мероприятие проводится на эстонском языке, но обеспечен синхронный перевод на русский язык. Кроме того, несколько спикеров и представителей AIRE готовы общаться с участниками как на эстонском, так и на русском языке в конце мероприятия.

Темы мероприятия:

 • Умные производственные решения: инновации в промышленности
 • Заводы будущего: применение возможностей искусственного интеллекта
 • Практические примеры: истории успеха цифровизации в промышленных предприятиях

Почему стоит принять участие? Мероприятие AIRE Club привлечет лидеров мнений в промышленном секторе, которые поделятся своими знаниями и опытом в области цифровизации. Это отличная возможность узнать о лучших практиках других компаний и найти новые способы повышения конкурентоспособности вашей компании.

Нетворкинг: Мероприятие AIRE Club – отличная возможность расширить свою сеть контактов и познакомиться с представителями университетов и специалистами промышленного сектора. После вдохновляющих выступлений у всех участников будет возможность общаться в неформальной обстановке, устанавливать контакты и обсуждать свои идеи и проекты или получать индивидуальные консультации в рамках услуг AIRE.

Все заинтересованные приглашаются присоединиться! Мероприятие бесплатное! Пожалуйста, зарегистрируйтесь до 27 сентября, чтобы выразить свое желание принять участие.

 

Päevakava

15:30 kogunemine, joogid ja suupisted
15:45-17:00 AIRE klubi ettekanded

 • AIRE klubi avamine – Eesti tööstus täna ja homme, Andri Haran, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, tööstusvaldkonna juht & AIRE nõukogu liige
 • Tööstusettevõtte küberturvalisuse edukus AI ajastul, Vjatšeslav Antipenko, Tartu Ülikool arvutiteaduse instituut nooremteadur
 • Tehnoloogiate kasutuselevõtmise ja juurutamisega kaasnevad väljakutsed energeetka- ja tööstusseadmete tootmisel, Bio Mobitek OÜ juhatuse liige, Voldemar Nellis
 • AIRE teenuste praktiline näitlikustamine – viited põnevatele digitaliseerimisega seotud toetustele, Helen Jõesaar, Tartu Ülikool ja Reet Pärgmäe, Tallinna Tehnikaülikool

17:00 jutuajamised, joogid, snäkid
18:00 Ürituse ametlik lõpp

Lisainfo: Tartu Ülikool arvutiteaduse instituut, ettevõtluskoostöö juht, Helen Jõesaar  helen.joesaar@ut.ee

 

Программа

15:30 – Сбор, напитки и закуски
15:45-17:00 – Презентации AIRE Club

 • Открытие AIRE Club – Промышленность Эстонии сегодня и завтра, Андри Харан, Министерство экономики и коммуникаций, руководитель отрасли и член совета AIRE
 •  Успешность кибербезопасности промышленных предприятий в эпоху искусственного интеллекта, Вячеслав Антипенко, Институт компьютерных наук Университета Тарту, младший исследователь
 • Вызовы, связанные с внедрением и внедрением технологий в производстве энергетического и промышленного оборудования, Глава правления Bio Mobitek OÜ, Вольдемар Неллис.
 • Практическая демонстрация услуг AIRE – ссылки на интересные поддержки, связанные с цифровизацией, Хелен Йёэсаар, Университет Тарту, и Реет Пяргмээ, Таллиннский технический университет

17:00 – Беседы, напитки, закуски
18:00 – Официальное завершение мероприятия

Дополнительная информация: Университет Тарту, Институт компьютерных наук, руководитель по предпринимательскому сотрудничеству, Хелен Йёэсаар, helen.joesaar@ut.ee

Ärge jääge ilma sellest ainulaadsest võimalusest olla osa tööstussektori digitaliseerimise revolutsioonist!

Kohtumiseni AIRE Klubiüritusel!

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

Не упустите уникальную возможность стать частью революции цифровизации в промышленном секторе! Увидимся на мероприятии AIRE Club!

Центр искусственного интеллекта и робототехники AIRE финансируется программой “Цифровая Европа” Европейского союза (программа European Digital Innovation Hubs, EDIH) и Министерством экономики и коммуникаций (AI & Robotics Estonia – EDIH, проект № 101083677).

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: OBJEKT loomeinkubaator | Linda 2, Narva
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Tartu Ülikool
 • Sihtgrupp: kõik huvulised, ettevõtjad / все заинтересованные, предприниматели
 • Osalemine: Tasuta, info ja eelregistreerumine läbi AIRE kodulehe.
  https://aire-edih.eu/sundmused/rubriik/aireklubi/Бесплатно, инфо и регистрация на странице AIRE: https://aire-edih.eu/sundmused/rubriik/aireklubi/
  Программа на эстонском языке с синхронным переводом на русский.
 • Kontakt: Helen Jõesaar, helen.joesaar@ut.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 02.10.2023, 15:30-18:00, OBJEKT

Seminaril tutvustatakse Ida-Viru Ettevõtluskeskuse teenuseid antakse infot projektide finantseerimisvõimalustest (EAS, Kredex, KIK, , Narva linn, Töötukassa) ning saab esitada küsimusi.

На семинаре будут представлены услуги Ида-Вируского центра предпринимательства, EAS, KREDEX, KIK, Narva linn, Töötukassa, предоставлена ​​информация о возможностях финансирования проектов и заданы вопросы.

Päevakava

12:00-12:15 Avasõnad. Pille Sööt, Ida-Viru ettevõtluskeskus SA juhatuse liige, Katri Raik, Narva linnapea
12:15-13:15  EAS toetusmeetmed ettevõtjatele, EAS konsultandid
13:15-13:45  KREDEX toetusmeetmed, Mihhail Knut
13:45-14:00 Kohvipaus
14:00-14:30 Keskkonna Investeeringute Keskuse toetused
14:30-15:00 Eesti Töötukassa Alustavate ettevõtjate toetus
15:00-15:20 Narva linna toetused ettevõtjatele, Viktoria Kaju

Tuleb väike paus ja kohe uus üritus samas ruumis. AIRE Klubi, AI tööstuses ja toetusmeetmed.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE klubiüritus „Tehisintellekt tööstuses ja toetusmeetmed“

 

 

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: OBJEKT loomeinkubaator | Linda 2, Narva
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus,
 • Sihtgrupp: kõik huvulised, ettevõtjad
 • Osalemine: Tasuta, vajalik registreerimine:
 • Kontakt: Tegutsevate ettevõtjate konsultant Jefim Aljoškin, jefim.aljoskin@ivek.ee, +372 5332 3596
Posted in Ida-VirumaaTagged 02.10.2023, 13:00-17:00, OBJEKT

Семинар будет проходить на русском языке для предпринимателей, перед кем стоит выбор смены поколений на предприятии.
Как передать бизнес детям и не угробить дело всей своей жизни. Инструкция к применению

 

 • Целвая группа: действующие предприниматели
 • Местоположение: OBJEKT, Linda 2, Narva
 • Организаторы: Ida-Viru Ettevõtluskeskus
 • Участие: Бесплатно
 • Pабочий язвк: русский
 • Контакт: jefim.aljoskin@ivek.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 06.10.2022, 15:00-17:00, OBJEKT

Цель семинара: показать предпринимателям точки роста в маркетинге и операционном менеджменте. Помочь найти дополнительные источники дохода и организовать стабильное управление бизнес-процессами на предприятии.
Лектор и ведущий мероприятия : Антон Осиповский, Narva Loomeinkubaator OBJEKT.

 • Целвая группа: предприниматели
 • Местоположение: OBJEKT, Linda 2, Narva
 • Организаторы: Narva Loomeinkubaator OBJEKT, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 • Участие: Бесплатно,предварительная регистрация обязательна, количество мест ограничено.
 • Pабочий язвк: русский
 • Контакт: anton@objekt.is, viktoria.kaju@narva.ee

Pасписание

10.00 – 11.30 Часть 1. Тема «Каналы продвижения для малых и средних предприятий»
11.45 – 13.15 Часть 2. Тема «Аналитика и автоматизация для малых и средних предприятий»
Обед
14.00 -15.45 Часть 3. Тема «Поиск конкурентных преимуществ по концепции Jobs to be done и тестирование гипотиз»

Posted in Ida-VirumaaTagged 08.10.2022, 10:00-15:45, OBJEKT

Ettevõtlusteemalised programmid ja projektid

Infotunnis tutvustatakse noortele erinevaid ettevõtluse vorme, mis vahe on ettevõttel ja startupil. Samuti tutvustatakse noortele mõeldud ettevõtlusteemalised programmid ja projektid (Enskied, YES I Club)

 • Sihtgrupp: 10.-12. klassi õpilased
 • Asukoht: OBJEKT, Linda 2, Narva
 • Korraldaja: Startup Estonia
 • Osalemine: TASUTA
 • Keeled: vene keeles
 • Kontakt: elina.dubova@startupestonia.ee; anzelikapratkunas@gmail.com

Päevakava

16:00 – 16:10 Tervitused ja sissejuhatus
16:10 – 16.25 Ettevõtluse vormid (Anton Pratkunas, IVEK)
16:25 – 16:40 Mis on Startup? Ida-Viru startup ökosüsteem (Elina Dubova, Startup Estonia)
16:40 – 16:55 Enskied inkubatsiooniprogramm (Jegor Karasjov, Enskied)
16:55 – 17:15 Ettevõtlike noorte klubi tutvustus (Anželika Pratkunas, YES I Club)
17:15 – 17:30 Küsimused/Vastused

 

 • Целевая группа: Ученики, 10.-12. классы
 • Местоположение: OBJEKT, Linda 2, Narva
 • Организаторы: Startup Estonia
 • Участие: Требуется регистрация. Бесплатно, закуски
 • Pабочий язвк: русский
 • Контакт: elina.dubova@startupestonia.ee; anzelikapratkunas@gmail.com

Pасписание

16:00 – 16:10 Вступление;
16:10 – 16.25 Формы предпринимательства (Антон Праткунас, IVEK);
16:25 – 16:40 Что такое “Стартап”? Стартап экосистема в Ида-Вирумаа (Elina Dubova, Startup Estonia);
16:40 – 16:55 Инкубационная программа Enskied (Егор Карасев, Enskied);
16:55 – 17:15 Молодежный клуб для предприимчивой молодежи (Анжелика Праткунас, YES I Club);
17:15 – 17:30 Вопросы/ответы

Posted in Ida-VirumaaTagged 04.10.2022, 16:00-17:30, OBJEKT

Sponsor premeerib parimat ideed 500 euroga.

SUPP on suurepärane võimalus vabalt jagada oma kohalikus kogukonnas tekkivaid häid mõtteid ja algatusi. Parima idee valib välja publik, mitte žürii. Sponsor premeerib parimat ideed 500 euroga.

 

 • Sihtgrupp: kõik huvilised
 • Asukoht: OBJEKT, Linda 2, Narva
 • Korraldaja: Startup Estonia
 • Osalemine: TASUTA
 • Keeled: vene keeles
 • Kontakt: elina.dubova@startupestonia.ee

 

Päevakava

17:00 – 17:15 Tervitused ja sissejuhatus
17:15 – 18:30 Ideede esitlus
18:30 – 19:00 Parima idee valimine ja auhinna üleandmine
19:00 – 20:00 SUPP & Networking

 

Победитель забирает приз от нашего спонсора – 500 евро на реализацию своей задумки.

Конкурс идей “СУП” это замечательная возможность выступить со своей бизнес-идеей или идеей для улучшения жизни местного сообщества. Лучшую идею выбирают гости, а не жюри. Победитель забирает приз от нашего спонсора – 500 евро на реализацию своей задумки.

 • Целевая группа: все желающие
 • Местоположение: OBJEKT, Linda 2, Narva
 • Организаторы: Startup Estonia
 • Участие: БЕСПЛАТНО
 • Pабочие языки: русский 
 • Контакт: elina.dubova@startupestonia.ee

Pасписание

17:00 – 17:15 Приветствие и подготовка участников
17:15 – 18:30 Представление идей
18:30 – 19:00 Голосование и определение победителя
19:00 – 20:00 СУП & Нэтворкинг

Posted in Ida-VirumaaTagged 07.10.2022, 17:00-20:00, OBJEKT

Seminaril tutvustatakse Ida-Viru Ettevõtluskeskuse teenuseid antakse infot projektide finantseerimisvõimalustest

Seminaril tutvustatakse Ida-Viru Ettevõtluskeskuse teenuseid antakse infot projektide finantseerimisvõimalustest (EAS; Kredex, KIK, Kirderannik, Narva linn, Töötukassa) ning saab esitada küsimusi.

 • Sihtgrupp: kõik huvilised
 • Asukoht: OBJEKT, Linda 2, Narva
 • Korraldaja: Ida-Viru ettevõtluskeskus SA
 • Osalemine: “Tasuta, töökeel: vene, eesti info ja registreerumine
 • Kontakt: jefim.aljoskin@ivek.ee

Päevakava

13:00-13:15 Ettevõtlusnädala avamine, Narva linnapea Katri Raik. IVEKi teenuste tutvustamine
13:15-14:00 EAS toetused ja teenused ettevõtjatele, ettekandja täpsustusel
14:00-14:30 KREDEXi teenused ettevõtjatele, Mihhail Knut
14.30-14:45 Kohvipaus
14:45-15:15 KIK toetused, Anastasia Petrova
15:15-15:45 Kirderannik ja Leader program, Tiit Salvan
15:45-16:00 Kohvipaus
16:00-16:30 Narva linna toetused ettevõtjatele, Viktoria Kaju
16:30-17:00 Eesti Töötukassa Teenused ettevõtjatele ja tööandjatele, Pavel Gordijevski

 

На семинаре будут представлены услуги Ида-Вируского центра предпринимательства, EAS, KREDEX, KIK, KIRDERANNIK, Narva linn, Töötukassa, предоставлена ​​информация о возможностях финансирования проектов и заданы вопросы.

 • Целевая группа: все заинтересованные, предприниматели
 • МестоположениеOBJEKT, Linda 2, Narva
 • ОрганизаторыIda-Viru ettevõtluskeskus SA
 • Участие: Бесплатно,
 • Pабочий язвк: русский и эстонский
 • Контакт: jefim.aljoskin@ivek.ee

 

Pасписание

13:00-13:15 Открытие недели предпринимательства, мэр Нарвы Катри Райк. Услуги Центра предпринимательства Ида-Вирумаа
13:15-14:00 Меры поддержки и услуги EAS
14:00-14:30 Услуги KREDEX для предпринимателей, Mihhail Knut
14.30-14:45 Кофе-пауза
14:45-15:15 Меры поддержки Центра инвестиций в окружающую среду, Anastasia Petrova
15:15-15:45 Программа Kirderannik и Leader, Tiit Salvan
15:45-16:00 Кофе-пауза
16:00-16:30 Меры поддержки для предпринимателей города Нарва, Viktoria Kaju
16:30-17:00 Услуги для предпринимателей от Eesti Töötukassa, Pavel Gordijevski

Posted in Ida-VirumaaTagged 03.10.2022, 13:00-17:00, OBJEKT

© 2023 Ettevõtlusnädal | kodulehe tegemine vvunk