Tule osale koolitusel, mis aitab sul mõista kiiresti arenevat valdkonda ning teha muutlikus olukorras parimaid valikuid.

Räägime sellest, kuidas kõrgtehnoloogilised lahendused mõjutavad tootmisettevõtteid. Tööstus 5.0 loob paindliku töökeskkonna, kus inimesed ja tehnoloogia töötavad koos efektiivse tootmisprotsessi saavutamiseks. Koolitusel saad tutvuda tehnoloogia mõjuga töökeskkonnas ning selle potentsiaaliga.

Olenemata masinate võimekusest on inimese osalus jätkuvalt oluline ning koolitus aitab osalejatel mõista, kuidas inimese ja tehnoloogia tugevused saavad üksteist täiendada. See võimaldab inimestel vabaneda tüütutest ja korduvatest ülesannetest, mida saab edukalt delegeerida masinatele.

Tule koolitusele, et tutvuda oma tootmisettevõtetele kõrgtehnoloogiliste lahenduste võimalustega.

 • Toimumisaeg: teisipäev, 3. oktoober 2023
 • Kellaeg: 10:00-17:15
 • Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Narva Kolledž (Raekoja plats 2, Narva)

Päevakava

9:30-10:00 kogunemine
10:00-11:30 I teemaplokk: Karl Kruusamäe, “ Tulevikutehased: Tööstus 5.0 ja Tööstus 4.0 tehnoloogiate ülevaade”
11:30-13:00 II teemaplokk: Meelis Kull, “Tehisintellekti arengutest lähtuvad võimalused tööstuses” ja „Kuidas Chat GPT aitab keskastme juhil lahendust pakkuma“
13:00-14:00 lõunapaus ja võrgustumine
14:00-15:00 III teemaplokk: Veiko Vunder, “Automatiseeritud kvaliteedikontroll ja protsessijuhtimine”
15:00-15:15 virgutuspaus ja võrgustumine
15:15-16:45 Raivo Kolde ja Priit Adler, „ Mida räägivad andmed ja joonised tootmisprotsesside juhtimises“
16:45-17:15 arutelu
17:15 Koolituspäeva lõpp

Koolituse läbijatele väljastatakse Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitusel on oluline eelregistreerimine, mille tähtaeg on 28. september 2023.

Täiendkoolitus on suunatud tööstusettevõttete töötajatele ja tehisintellektil põhinevate arendusprojektidega tegelevatele ettevõttetele, startupilikele omatootega ettevõttetele ning õigusliku raamistikuga tegelevatele ettevõttetele.

Koolitusel on oluline eelregistreerimine. Koolitusel osalemise toetust käsitletakse ettevõtete puhul vähese tähtsusega abina (VTA) summas 480€ iga koolitusel osaleja kohta.

Kursusele registreerumisega kinnitab ettevõtte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis registreeritakse ettevõtetele riigiabi registris kaasfinantseeritava osalustasuna projektis „AI & Robotics Estonia (EDIH)”.

Koolitajad

Tartu Ülikooli arvutiteaduse ja tehnoloogia instituudi õppejõud ja teadlased.

Karl Kruusamäe on Tartu Ülikooli robootika kaasprofessor, kelle uurimistöö keskendub robotitele inimkeskkonnas (nt linnaruumis, haiglates ja tootmishoonetes). Ta kaitses doktorikraadi 2012. a Tartu Ülikoolis ning on töötanud nii Jaapani tööstusliku teaduse ja tehnoloogia riiklikus instituudis AIST kui ka USA-s Texase Ülikoolis Austinis. Hetkel panustab Karl Kruusamäe Euroopa ja Eesti tööstuse innovatsiooni, lüües aktiivselt kaasa nii EIT Manufacturingi (www.eitmanufacturing.eu) kui ka EDIH-AIRE (www.aire-edih.eu) koostöövõrgustikes.

Meelis Kull on Tartu Ülikooli masinõppe kaasprofessor. Ta lõpetas Tartu Ülikooli informaatika eriala cum laude 2002. aastal, omandas magistrikraadi 2004. aastal ja doktorikraadi 2011. aastal.  Tema teadustöö on tunnustatud mitmete preemiate ja auhindadega, viimati valiti ta 2019. aastal Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi parimaks õppejõuks nii tudengite kui ka instituudi poolt.
Meelis on seotud mitmete rahvusvaheliste kui ka erasektoriga koostöös tehtavate teadus- ja arendusprojektidega, näiteks:
Kontekstuaalne määramatus ja esituse õpe masintajus (Eesti Teadusagentuur SA).
Teadus- ja arendustöö isejuhtivate sõidukite tehnoloogia valdkonnas (koostöös Bolt Technology OÜ).
AI & ROBOTICS ESTONIA (EDIH) (Euroopa Komisjon ja MKM).

Veiko Vunder on Tartu Ülikooli robotitehnoloogia lektor, kes nii teadusprojektide kui ka õppetöö raames tegeleb robotite kõrgetasemelise juhtimisega ja on Tartu Ülikoolis väljatöötatud õpperoboti Robotont üks eestvedajaid. Veiko Vunder on arvutitehnika taustaga. Ta kaitses doktorikraadi 2016. a Tartu Ülikoolis, misjärel suundus aastaks järeldoktorantuuri USA-s Texase Ülikoolis Austinis. Praegu osaleb ta mitmetes EIT Manufacturingi robootikaprojektides, tegeleb robotite tarkvaraarendusega ja panustab õppematerjalide väljatöötamisse.

Raivo Kolde on Tartu Ülikooli andmeteaduse kaasprofessor. Ta on tegelenud bioloogiliste- ja terviseandmete analüüsiga doktorantuuris Tartu Ülikoolis, järeldoktorantuuris Harvardi ülikooli juures ning andmeteadlasena Philips Researchis Bostonis. Ta on mitme populaarse visualiseerimistarkvara autor ja õpetab tulevastele andmeteadlastele andmete visualiseerimist ning terviseandmete analüütikat.

Priit Adler on Tartu Ülikooli kogenud bioinformaatika teadur ja Elixir EE treener. Tal on pikaajaline kogemus bioloogiliste suurandmete bioinformaatilises analüüsis ja ta on loonud mitu veebipõhist tööriista selliste andmete tõhusaks töötlemiseks ja visualiseerimiseks. Priit on pühendunud tulevaste ja praeguste teadlaste koolitamisele, õpetades neile olulisi andmehalduse põhimõtteid ja andmetehnikat, et aidata neil oma uurimistöös edukamalt toime tulla.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

 

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В ПРОИЗВОДСТВЕ – РЕШЕНИЯ НА УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ

Приглашаем вас принять участие в курсе, который поможет вам быстро разобраться в быстро развивающейся отрасли и принимать лучшие решения в переменных условиях. Мы обсудим, как высокие технологии влияют на производственные компании. Индустрия 5.0 создает гибкую рабочую среду, где люди и технология работают вместе для достижения эффективных производственных процессов. На курсе вы узнаете, как технология влияет на рабочую среду и каков ее потенциал.

Цель

Независимо от возможностей машин, участие человека по-прежнему важно, и курс поможет участникам понять, как сильные стороны человека и технологии могут дополнять друг друга. Это позволит людям избавиться от утомительных и повторяющихся задач, которые успешно могут быть делегированы машинам.

Приходите на курс, чтобы ознакомиться с возможностями высоких технологий для вашей производственной компании.

 • Дата проведения: вторник, 3 октября 2023 года
 • Время: 10:00-17:15
 • Место проведения: Колледж Тартуского Университета в Нарве (пл. Ратуша 2, Нарва)

Программа

9:30-10:00 – Регистрация
10:00-11:30 – I блок: Карл Круусамяе, “Фабрики будущего: Обзор технологий Индустрии 5.0 и Индустрии 4.0”
11:30-13:00 – II блок: Мелис Кулль, “Возможности на основе искусственного интеллекта в промышленности” и “Как Chat GPT помогает среднему руководителю предлагать решения”
13:00-14:00 – Перерыв на обед и сетевой обмен опытом
14:00-15:00 – III блок: Вейко Вундер, “Автоматизированный контроль качества и управление процессами”
15:00-15:15 – Перерыв и сетевой обмен опытом
15:15-16:45 – Райво Кольде и Приит Адлер, “Что говорят данные и рисунки в управлении производственными процессами”
16:45-17:15 – Обсуждение
17:15 – Завершение дня обучения

Участники курса получат сертификат о дополнительном образовании Тартуского Университета.

Целевая аудитория

Дополнительное обучение рассчитано на сотрудников промышленных предприятий, занимающихся проектами на основе искусственного интеллекта, стартапов, производящих собственные товары, и компаний, занимающихся правовой деятельностью.

Для участия в курсе необходима предварительная регистрация, срок подачи заявок – до 28 сентября 2023 года.

Страхование участия в курсе рассматривается как помощь незначительной важности (ВTA) для предприятий в размере 480 евро на каждого участника курса. Регистрация на курсе подтверждает разрешение компании использовать остаток ВTA для участия, который будет зарегистрирован как совместное финансирование участия в проекте “AI & Robotics Estonia (EDIH)”.

Курс проводят преподаватели и исследователи Института информатики и технологии Университета Тарту:

 • Карл Круусамяе
 • Мелис Кулль
 • Вейко Вундер
 • Райво Кольде
 • Приит Адлер

Центр искусственного интеллекта и робототехники AIRE финансируется программой “Цифровая Европа” Европейского союза (программа European Digital Innovation Hubs, EDIH) и Министерством экономики и коммуникаций (AI & Robotics Estonia – EDIH, проект № 101083677).

 

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: Tartu Ülikooli Narva Kolledž | Raekoja plats 2, 20307 Narva
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Tartu Ülikooli Narva kolledž
 • Sihtgrupp: Tööstusettevõtete esindajad ja töötajad / Представители и сотрудники промышленных предприятий
 • Osalemine: Osalemisel antakse ettevõttele VTA või riigiabi artikkel 28 osaleja kohta, info ja eelregistreerumine läbi AIRE kodulehe: https://aire-edih.eu/sundmused/rubriik/koolitused/Участникам предоставляется статья VTA или государственной помощи, статья 28, на каждого участника от компании.
  Информация и предварительная регистрация осуществляются через веб-сайт AIRE: https://aire-edih.eu/sundmused/rubriik/koolitused/
 • Kontakt: Helen Jõesaar, helen.joesaar@ut.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 03.10.2023, 9:30-17:00, Tartu Ülikooli Narva kolledž

Pärnumaa Arenduskeskus ja Teeme Ära Sihtasutus kutsuvad Sind osalema II Eesti Zero Waste konverentsil Pärnus, TÜ Pärnu kolledži hoones, 4. oktoobril 2023.

Zero Waste ehk jäätmeteta majandamine on üks neist teemadest, millest tundub, et kõik räägivad, kuid mida paljud tegelikult ei mõista. Süsteemsest vaatenurgast on see praktiline tööriistakomplekt ringmajanduse rakendamiseks kohalikul tasandil, kus ekspertiis on endiselt väga puudulik.

Konverents pakub osalejatele mitmekülgseid arutelusid, võimalust võrgustuda ning osaleda interaktiivsetes töötubades. Meie eesmärk on, et konverentsi lõpuks tunnete end mitte ainult inspireerituna, vaid olete ka varustatud vajalike teadmiste ja oskustega, et viia ellu süsteemseid muutusi oma organisatsioonis, kogukonnas või õppijate seas!

Loome ka käegakatsutava seose Brüsseli regulatsioonide ja jäätmeteta majandamise põhimõtete vahel, e kuidas Zero Waste aitab areneda kohalikel kogukondadel ja täita Euroopa roheleppe ambitsioone. Aastal 2050 on Euroopa kliimaneutraalne. Kuidas see saab olla võimalik? Ainult taastuvenergiale üleminekust ei piisa. Ligi pool kliimamõjust tuleb sellest, kuidas kasvatatakse toitu, toodetakse ja kasutatakse tooteid ja käideldakse neist tekkivaid jäätmeid. Seepärast on Euroopa roheleppes ringmajandus kestliku ja tugeva kogukonna loomises võtmekohal. Liikmesriikides on aga just kohalikud omavalitsused esirindel, et tagada ringmajanduse toimimine praktikas. Kohalikud omavalitsused juhivad jäätmehooldust ja saavad panustada jäätmetekke vähenemisse. Praktikas on Zero Waste linnade võrgustikus Euroopas juba näiteid linnadest, kus on ületatud 2035. aasta liigitikogumise ja ringlussevõtu eesmärgid.

Päevakava

9:30-10:00 Saabumine ja tervituskohv
10:00-10:10 Avasõnad
10:10-11:00 Sissejuhatav paneel “Mis on Zero Waste´i roll rohepöördes?”
11:00-11:30 Sirutuspaus

11:30-13:00 Töötoad:
– Kuidas tunda ära rohepesu ringmajanduses? (Kadri Kalle, Teeme Ära SA)
– Mida on vaja edukaks liigiti kogumise süsteemiks? (Kadi Kenk, Teeme Ära SA)
– Kes on tekstiiliringluse osapooled ja mis on nende rollid? (Mirell Merirand, Teeme Ära SA)
– Miks on andmed jäätmeteta majandamise keskmes? (Siret Kapak, Eesti Maaülikool)
13:00-14:00 Lõuna

14:00-15:30 Töötoad:
– Kuidas tunda ära rohepesu ringmajanduses? (Kadri Kalle, Teeme Ära SA)
– Mida õppida jäätmetekke vähendamise meetmetest KOV-is ühekordse plasti näitel? (Kadi Kenk, Teeme Ära SA)
– Kes on tekstiiliringluse osapooled ja mis on nende rollid? (Mirell Merirand, Teeme Ära SA)
– Miks on andmed jäätmeteta majandamise keskmes? (Siret Kapak, Eesti Maaülikool) (selgub)
15:30-15:45 Sirutuspaus
15:45-16:45 Päeva jooksul õpitut kokkuvõttev paneel osalejatega
16:45-17:00 Päeva lõpetamine

Päeva modereerib Mayri Tiido

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: TÜ Pärnu kolledž | Ringi 35, Pärnu
 • Korraldajad: SA Pärnumaa Arenduskeskus, Teeme Ära SA
 • Sihtgrupp: KOV esindajad, ringmajanduse eksperdid ja ettevõtjad
 • Osalemine: Osalejate arv on piiratud ning pileti saab soetada Fienta keskkonnast.
 • Kontakt: Pärnumaa roheKOBARa kogukonnajuht Toomas Toodu, toomas@parnumaa.ee, +372 53012992

Rohkem infot: https://parnukobar.ee/uritused/ii-eesti-zero-waste-konverents/

Posted in PärnumaaTagged 04.10.2023, 9:30-17:00, TÜ Pärnu kolledž

Rahvusvahelised kaugtöötajad kui turismisektori kasvuvõimalus

Üle-eestilise ettevõtlusnädala avalöögiks Järvamaal on traditsiooniliselt turismiasjaliste kogunemine – Järvamaa Turismipäev. Nii ka sel aastal, kui saadakse kokku Paides Ajakeskus Wittensteini uues tegevusmuuseumis. Järvamaa Turismipäeva 2022 teema: kuidas arendada oma turismiteenust nii, et meelitada Jävamaale maailmas ringi rändavad diginomaadid, kes naudivad reisimist võimaldavat elustiili ja töökorraldust. Neid kontoritöötajaid on maailmas juba rohkem kui 25 000. Lisaks antakse ülevaade keskkonnahoidliku ja kestliku tegutsemise põhimõtetest ja kuhu maailm sellel teemal liigub. Miks peaks ettevõte järgima kestlike põhimõtteid ja mida annab märgise Green Key omamine ettevõtjatele ja külastajatele.

 

Päevakava

9:30 kogunemine, hommikukohv
10:00 tervitussõnad, päeva tutvustus
10:05 Mis kasu toob ettevõtjale rahvusvahelise ökomärgise Green Key omamine Ingrid Varov ja Kertu Uiboleht, SEI Tallinna Keskus
10:50 sirutuspaus
11:00 „Rahvusvahelised kaugtöötajad kui turismisektori kasvuvõimalus“ Indrek Maripuu, Ajurünnakustuudio Loovusait
12:30 lõuna
13:15 Töötuba jätkub
14:45 kohvipaus
15:00 Töötuba jätkub
16:30 Turismipäeva lõpetamine
16:45 Tegevusmuuseumi külastus

 • Asukoht: Wittenstein Tegevusmuuseum, Tallinna tn 9/11, Paide linn
 • Korraldaja: SA Järvamaa
 • Sihtgrupp: kõik huvilised
 • Osalemine: TASUTA, eelregistreerimisega
 • Kontakt: elo@jarva.ee
Posted in JärvamaaTagged 03.10.2022, 9:30-17:00, Wittenstein Tegevusmuuseum

© 2023 Ettevõtlusnädal | kodulehe tegemine vvunk