Digiturunduse trenn – praktikum “Sündmuste turunduse ABC” (vene keeles) / Тренировка оп дигитальному продвижению – практикум “Основы продвижения мероприятий” (на русском языке)

Sündmuste turundus on oluline osa üldisest turundusstrateegiast, mis hõlmab erinevate ürituste ja sündmuste korraldamist või osalemist selleks, et suhelda sihtgrupiga, luua bränditeadlikkust ning saavutada ettevõtte eesmärke. Vaatleme ja räägime lähemalt sündmuste turunduse põhimõisteid ning uurime, milliseid võimalusi saab juba praegu rakendada.

Событийный маркетинг — важная часть общей маркетинговой стратегии, которая включает в себя организацию или участие в различных мероприятиях и событиях для взаимодействия с целевой аудиторией, повышения узнаваемости бренда и достижения целей компании. Давайте рассмотрим и поговорим подробнее об основных концепциях событийного маркетинга и выясним, какие возможности можно реализовать прямо сейчас.

Päevakava

 • Koolituse tüüp: VEEBIS
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus,
 • Sihtgrupp: kõik huvulised
 • Osalemine: tasuta, vajalik eelregistreerimine.
 • Kontakt: Aleksandra Lestšuk, aleksandra.lestsuk@ivek.ee, +372 5355 1188
Posted in Ida-VirumaaTagged 05.10.2023, 14:00-15:00, VEEBISEMINAR

IVEK meeskond suundub Ida-Viru koolidesse läbiviima ettevõtlikkuse teemalisi infotunde.

Päevakava

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: Ida-Virumaa |
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus,
 • Sihtgrupp: Ida-Virumaa noored
 • Osalemine: tasuta, koolide eelregistreerimine vajalik.
 • Kontakt: Iti-Jantra Metsamaa, iti.metsamaa@ivek.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 04.10.2023, 9:00-14:00, Ida-Virumaa

Tule osale koolitusel, mis aitab sul mõista kiiresti arenevat valdkonda ning teha muutlikus olukorras parimaid valikuid.

Räägime sellest, kuidas kõrgtehnoloogilised lahendused mõjutavad tootmisettevõtteid. Tööstus 5.0 loob paindliku töökeskkonna, kus inimesed ja tehnoloogia töötavad koos efektiivse tootmisprotsessi saavutamiseks. Koolitusel saad tutvuda tehnoloogia mõjuga töökeskkonnas ning selle potentsiaaliga.

Olenemata masinate võimekusest on inimese osalus jätkuvalt oluline ning koolitus aitab osalejatel mõista, kuidas inimese ja tehnoloogia tugevused saavad üksteist täiendada. See võimaldab inimestel vabaneda tüütutest ja korduvatest ülesannetest, mida saab edukalt delegeerida masinatele.

Tule koolitusele, et tutvuda oma tootmisettevõtetele kõrgtehnoloogiliste lahenduste võimalustega.

 • Toimumisaeg: teisipäev, 3. oktoober 2023
 • Kellaeg: 10:00-17:15
 • Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Narva Kolledž (Raekoja plats 2, Narva)

Päevakava

9:30-10:00 kogunemine
10:00-11:30 I teemaplokk: Karl Kruusamäe, “ Tulevikutehased: Tööstus 5.0 ja Tööstus 4.0 tehnoloogiate ülevaade”
11:30-13:00 II teemaplokk: Meelis Kull, “Tehisintellekti arengutest lähtuvad võimalused tööstuses” ja „Kuidas Chat GPT aitab keskastme juhil lahendust pakkuma“
13:00-14:00 lõunapaus ja võrgustumine
14:00-15:00 III teemaplokk: Veiko Vunder, “Automatiseeritud kvaliteedikontroll ja protsessijuhtimine”
15:00-15:15 virgutuspaus ja võrgustumine
15:15-16:45 Raivo Kolde ja Priit Adler, „ Mida räägivad andmed ja joonised tootmisprotsesside juhtimises“
16:45-17:15 arutelu
17:15 Koolituspäeva lõpp

Koolituse läbijatele väljastatakse Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitusel on oluline eelregistreerimine, mille tähtaeg on 28. september 2023.

Täiendkoolitus on suunatud tööstusettevõttete töötajatele ja tehisintellektil põhinevate arendusprojektidega tegelevatele ettevõttetele, startupilikele omatootega ettevõttetele ning õigusliku raamistikuga tegelevatele ettevõttetele.

Koolitusel on oluline eelregistreerimine. Koolitusel osalemise toetust käsitletakse ettevõtete puhul vähese tähtsusega abina (VTA) summas 480€ iga koolitusel osaleja kohta.

Kursusele registreerumisega kinnitab ettevõtte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis registreeritakse ettevõtetele riigiabi registris kaasfinantseeritava osalustasuna projektis „AI & Robotics Estonia (EDIH)”.

Koolitajad

Tartu Ülikooli arvutiteaduse ja tehnoloogia instituudi õppejõud ja teadlased.

Karl Kruusamäe on Tartu Ülikooli robootika kaasprofessor, kelle uurimistöö keskendub robotitele inimkeskkonnas (nt linnaruumis, haiglates ja tootmishoonetes). Ta kaitses doktorikraadi 2012. a Tartu Ülikoolis ning on töötanud nii Jaapani tööstusliku teaduse ja tehnoloogia riiklikus instituudis AIST kui ka USA-s Texase Ülikoolis Austinis. Hetkel panustab Karl Kruusamäe Euroopa ja Eesti tööstuse innovatsiooni, lüües aktiivselt kaasa nii EIT Manufacturingi (www.eitmanufacturing.eu) kui ka EDIH-AIRE (www.aire-edih.eu) koostöövõrgustikes.

Meelis Kull on Tartu Ülikooli masinõppe kaasprofessor. Ta lõpetas Tartu Ülikooli informaatika eriala cum laude 2002. aastal, omandas magistrikraadi 2004. aastal ja doktorikraadi 2011. aastal.  Tema teadustöö on tunnustatud mitmete preemiate ja auhindadega, viimati valiti ta 2019. aastal Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi parimaks õppejõuks nii tudengite kui ka instituudi poolt.
Meelis on seotud mitmete rahvusvaheliste kui ka erasektoriga koostöös tehtavate teadus- ja arendusprojektidega, näiteks:
Kontekstuaalne määramatus ja esituse õpe masintajus (Eesti Teadusagentuur SA).
Teadus- ja arendustöö isejuhtivate sõidukite tehnoloogia valdkonnas (koostöös Bolt Technology OÜ).
AI & ROBOTICS ESTONIA (EDIH) (Euroopa Komisjon ja MKM).

Veiko Vunder on Tartu Ülikooli robotitehnoloogia lektor, kes nii teadusprojektide kui ka õppetöö raames tegeleb robotite kõrgetasemelise juhtimisega ja on Tartu Ülikoolis väljatöötatud õpperoboti Robotont üks eestvedajaid. Veiko Vunder on arvutitehnika taustaga. Ta kaitses doktorikraadi 2016. a Tartu Ülikoolis, misjärel suundus aastaks järeldoktorantuuri USA-s Texase Ülikoolis Austinis. Praegu osaleb ta mitmetes EIT Manufacturingi robootikaprojektides, tegeleb robotite tarkvaraarendusega ja panustab õppematerjalide väljatöötamisse.

Raivo Kolde on Tartu Ülikooli andmeteaduse kaasprofessor. Ta on tegelenud bioloogiliste- ja terviseandmete analüüsiga doktorantuuris Tartu Ülikoolis, järeldoktorantuuris Harvardi ülikooli juures ning andmeteadlasena Philips Researchis Bostonis. Ta on mitme populaarse visualiseerimistarkvara autor ja õpetab tulevastele andmeteadlastele andmete visualiseerimist ning terviseandmete analüütikat.

Priit Adler on Tartu Ülikooli kogenud bioinformaatika teadur ja Elixir EE treener. Tal on pikaajaline kogemus bioloogiliste suurandmete bioinformaatilises analüüsis ja ta on loonud mitu veebipõhist tööriista selliste andmete tõhusaks töötlemiseks ja visualiseerimiseks. Priit on pühendunud tulevaste ja praeguste teadlaste koolitamisele, õpetades neile olulisi andmehalduse põhimõtteid ja andmetehnikat, et aidata neil oma uurimistöös edukamalt toime tulla.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

 

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В ПРОИЗВОДСТВЕ – РЕШЕНИЯ НА УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ

Приглашаем вас принять участие в курсе, который поможет вам быстро разобраться в быстро развивающейся отрасли и принимать лучшие решения в переменных условиях. Мы обсудим, как высокие технологии влияют на производственные компании. Индустрия 5.0 создает гибкую рабочую среду, где люди и технология работают вместе для достижения эффективных производственных процессов. На курсе вы узнаете, как технология влияет на рабочую среду и каков ее потенциал.

Цель

Независимо от возможностей машин, участие человека по-прежнему важно, и курс поможет участникам понять, как сильные стороны человека и технологии могут дополнять друг друга. Это позволит людям избавиться от утомительных и повторяющихся задач, которые успешно могут быть делегированы машинам.

Приходите на курс, чтобы ознакомиться с возможностями высоких технологий для вашей производственной компании.

 • Дата проведения: вторник, 3 октября 2023 года
 • Время: 10:00-17:15
 • Место проведения: Колледж Тартуского Университета в Нарве (пл. Ратуша 2, Нарва)

Программа

9:30-10:00 – Регистрация
10:00-11:30 – I блок: Карл Круусамяе, “Фабрики будущего: Обзор технологий Индустрии 5.0 и Индустрии 4.0”
11:30-13:00 – II блок: Мелис Кулль, “Возможности на основе искусственного интеллекта в промышленности” и “Как Chat GPT помогает среднему руководителю предлагать решения”
13:00-14:00 – Перерыв на обед и сетевой обмен опытом
14:00-15:00 – III блок: Вейко Вундер, “Автоматизированный контроль качества и управление процессами”
15:00-15:15 – Перерыв и сетевой обмен опытом
15:15-16:45 – Райво Кольде и Приит Адлер, “Что говорят данные и рисунки в управлении производственными процессами”
16:45-17:15 – Обсуждение
17:15 – Завершение дня обучения

Участники курса получат сертификат о дополнительном образовании Тартуского Университета.

Целевая аудитория

Дополнительное обучение рассчитано на сотрудников промышленных предприятий, занимающихся проектами на основе искусственного интеллекта, стартапов, производящих собственные товары, и компаний, занимающихся правовой деятельностью.

Для участия в курсе необходима предварительная регистрация, срок подачи заявок – до 28 сентября 2023 года.

Страхование участия в курсе рассматривается как помощь незначительной важности (ВTA) для предприятий в размере 480 евро на каждого участника курса. Регистрация на курсе подтверждает разрешение компании использовать остаток ВTA для участия, который будет зарегистрирован как совместное финансирование участия в проекте “AI & Robotics Estonia (EDIH)”.

Курс проводят преподаватели и исследователи Института информатики и технологии Университета Тарту:

 • Карл Круусамяе
 • Мелис Кулль
 • Вейко Вундер
 • Райво Кольде
 • Приит Адлер

Центр искусственного интеллекта и робототехники AIRE финансируется программой “Цифровая Европа” Европейского союза (программа European Digital Innovation Hubs, EDIH) и Министерством экономики и коммуникаций (AI & Robotics Estonia – EDIH, проект № 101083677).

 

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: Tartu Ülikooli Narva Kolledž | Raekoja plats 2, 20307 Narva
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Tartu Ülikooli Narva kolledž
 • Sihtgrupp: Tööstusettevõtete esindajad ja töötajad / Представители и сотрудники промышленных предприятий
 • Osalemine: Osalemisel antakse ettevõttele VTA või riigiabi artikkel 28 osaleja kohta, info ja eelregistreerumine läbi AIRE kodulehe: https://aire-edih.eu/sundmused/rubriik/koolitused/Участникам предоставляется статья VTA или государственной помощи, статья 28, на каждого участника от компании.
  Информация и предварительная регистрация осуществляются через веб-сайт AIRE: https://aire-edih.eu/sundmused/rubriik/koolitused/
 • Kontakt: Helen Jõesaar, helen.joesaar@ut.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 03.10.2023, 9:30-17:00, Tartu Ülikooli Narva kolledž

Ideekonkursi eesmärk on kaasata noori kaasa mõtlema, kuidas piirkonnas rohepööret ellu viia.

2023. aastal võttis IVOL vastu Ida-Virumaa kliima- ja energiakava, mis annab suuna piirkonna elukeskkonna tervislikumaks ja jätkusuutlikumaks muutumisele.
Noortel on võimalik anda omapoolseid ideid kavas kirjeldatud väljakutsete lahendamiseks. Parimad ideed suuname kliima- ja energiakava täiendamiseks.

Päevakava

täpsem info lisandub

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: Tartu Ülikooli Narva Kolledž | Raekoja plats 2, 20307 Narva
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Tartu Ülikooli Skytte Instituut ja Narva kolledž
 • Sihtgrupp: Narva gümnaasiumide 10.-12. klasside õpilased
 • Osalemine: Täpsem info lisandub
  Töö toimub eesti ja vene keeles
 • Kontakt: Elis Vollmer, elis.vollmer@ut.ee ja Jelena Rootamm-Valter, jelena.rootamm-valter@ut.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 06.10.2023, 11:00-16:00, Tartu Ülikooli Narva kolledž

Startup Estonia, kood/Jõhvi ja CM Games kutsuvad Sind Ettevõtlusnädalal suppi sööma ja ideid põrgatama!

Tule 4. oktoobril kood/Jõhvi koodikooli (Tartu põik 5, Jõhvi), kus toimub omanäoline üritus nimega SUPP!

Mis on SUPP? See on üritus, kus järgmine hea idee võib tulla sinu naabrilt või sinu sõbralt, aga miks mitte sinult endalt?! SUPP on suurepärane võimalus vabalt jagada oma kohalikus kogukonnas tekkivaid häid mõtteid ja algatusi. Olgu see siis mõni äriidee või hoopiski mõte, kuidas ümbritsevat linnakeskkonda paremaks teha. Oodatud on kõik huvilised.
Ideed saab esitleda nii eesti, vene, kui ka inglese keeles. Korraldajad pakuvad vajadusel publikule tõlget.

Kohal on žürii, kes aitab otsust langetada ja annab soovitusi, kuid parima idee valib kogukond ise.

Meie partner – CM Games on auhinnaks välja pannud 500 €!

Registreeru ja ole kohal järgmisel Supil Jõhvis, 4. oktoobril kell 16:00.

Loome koos ühtehoidva ja tulevikku vaatava kohaliku kogukonna!

Registreeru kohe, kuna kohtade arv on piiratud!

Startup Estonia, kood/Jõhvi и CM Games приглашают Вас в рамках Недели Предпринимательства отведать вкусного супа и обмениваться идеями!

Приходите 4. октября в школу программирования kood/Jõhvi (Tartu põik 5, Йыхви), где пройдет уникальное событие под названием СУП!

Что такое СУП? Это событие, когда следующая хорошая идея может исходить от вашего соседа или вашего друга, но почему не от вас?! SUPP — это прекрасная возможность свободно делиться хорошими идеями и инициативами, возникающими в вашем местном сообществе. Будь то бизнес-идея или идея, как улучшить окружающую городскую среду.

СУП открыт для всех желающих.
Свою идею можно представить на русском, эстонском или английском языке. Организаторы предоставят перевод публике при необходимости.

Есть жюри, которое помогает принять решение и дать рекомендации, но лучшую идею выбирают гости.

Лучшая идея получит главный приз от нашего партнера CM Games – 500 евро!

Регистрируйтесь и поборитесь за главный приз или приходите поддержать друга и послушать классные идеи.

Регистрируйтесь сразу, так как количество мест ограничено!

Päevakava

Ürituse toimumiskoht ja programm täpsustub.

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: täpsustub | Jõhvi
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Startup Estonia
 • Sihtgrupp: kõik huvulised
 • Osalemine: Osalemine tasuta, registreerimisega. Üritus toimub vene ja inglise keeltes.
 • Kontakt: Elina Dubova, elina.dubova@startupestonia.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 04.10.2023, 16:00-19:00, Jõhvi

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE klubiüritus „Tehisintellekt tulevikutehases ja toetusmeetmed“

Tule osalema Narvas, 2. oktoobril, Ettevõtlusnädala raames toimuvale ja koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega korraldatavale AIRE klubiüritusele, kus keskendume tööstussektoris nutikate digilahenduste kasutusele võtmisel tehisintellekti ja robootika vallas ning jagame inspireerivaid kogemuslugusid!

Üritus toimub eesti keeles, kuid vene keelde on tagatud sünkroontõlge. Lisaks on mitmed esinejad ja AIRE esindajad valmis ürituse lõpus suhtlema osalejatega nii eesti kui vene keeles.

Ürituse teemad:

 • Nutikad tootmislahendused: Innovatsioon tööstuses
 • Tuleviku tehased: tehisintellekti võimaluste rakendamine
 • Praktilised näited: Digitaliseerimise edulood tööstusettevõtetes

Miks osaleda? AIRE Klubiüritus toob teieni tööstussektori tipparvamusliidrid, kes jagavad oma teadmisi ja kogemusi digitaliseerimise väljakutsetest. See on suurepärane võimalus õppida teiste ettevõtete parimatest tavadest ning leida uusi võimalusi ja kontakte oma ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks.

Võrgustumine: AIRE Klubiüritus on suurepärane võimalus laiendada oma võrgustikku ja tutvuda ülikoolide või tööstussektori spetsialistidega. Pärast inspireerivaid esitlusi Pärast ametlikku osa on kõigil osalejatel võimalus vabamas õhkkonnas suhelda, kontakte luua ning arutada oma ideid ja projekte või saada individuaalset nõu AIRE teenuste raamistikust.

Pärast inspireerivaid esitlusi on osalejatel võimalus omavahel suhelda ja kontakte luua ning saada individuaalset nõu AIRE teenuste raamistikust. Üritus toimub eesti keeles, kuid vene keelde on tagatud sünkroontõlge. Lisaks on mitmed esinejad ja AIRE esindajad valmis ürituse lõpus suhtlema osalejatega nii eesti kui vene keeles.

Osalema on oodatud kõik huvilised. Üritus on tasuta! Oma osalussoov registreeri hiljemalt 27.septembriks.

 

Клубное мероприятие Центра искусственного интеллекта и робототехники AIRE “Искусственный интеллект в фабрике будущего и меры поддержки”

AIRE клуб – это серия мероприятий, целью которых является создание свободной и открытой среды для обмена опытом и взаимодействия в области робототехники и искусственного интеллекта. Все заинтересованные лица, представители промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, компаний по информационным технологиям и электронике, профессиональных ассоциаций, поддерживающих организаций и финансировщиков приглашаются принять участие.

Мероприятие проводится на эстонском языке, но обеспечен синхронный перевод на русский язык. Кроме того, несколько спикеров и представителей AIRE готовы общаться с участниками как на эстонском, так и на русском языке в конце мероприятия.

Темы мероприятия:

 • Умные производственные решения: инновации в промышленности
 • Заводы будущего: применение возможностей искусственного интеллекта
 • Практические примеры: истории успеха цифровизации в промышленных предприятиях

Почему стоит принять участие? Мероприятие AIRE Club привлечет лидеров мнений в промышленном секторе, которые поделятся своими знаниями и опытом в области цифровизации. Это отличная возможность узнать о лучших практиках других компаний и найти новые способы повышения конкурентоспособности вашей компании.

Нетворкинг: Мероприятие AIRE Club – отличная возможность расширить свою сеть контактов и познакомиться с представителями университетов и специалистами промышленного сектора. После вдохновляющих выступлений у всех участников будет возможность общаться в неформальной обстановке, устанавливать контакты и обсуждать свои идеи и проекты или получать индивидуальные консультации в рамках услуг AIRE.

Все заинтересованные приглашаются присоединиться! Мероприятие бесплатное! Пожалуйста, зарегистрируйтесь до 27 сентября, чтобы выразить свое желание принять участие.

 

Päevakava

15:30 kogunemine, joogid ja suupisted
15:45-17:00 AIRE klubi ettekanded

 • AIRE klubi avamine – Eesti tööstus täna ja homme, Andri Haran, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, tööstusvaldkonna juht & AIRE nõukogu liige
 • Tööstusettevõtte küberturvalisuse edukus AI ajastul, Vjatšeslav Antipenko, Tartu Ülikool arvutiteaduse instituut nooremteadur
 • Tehnoloogiate kasutuselevõtmise ja juurutamisega kaasnevad väljakutsed energeetka- ja tööstusseadmete tootmisel, Bio Mobitek OÜ juhatuse liige, Voldemar Nellis
 • AIRE teenuste praktiline näitlikustamine – viited põnevatele digitaliseerimisega seotud toetustele, Helen Jõesaar, Tartu Ülikool ja Reet Pärgmäe, Tallinna Tehnikaülikool

17:00 jutuajamised, joogid, snäkid
18:00 Ürituse ametlik lõpp

Lisainfo: Tartu Ülikool arvutiteaduse instituut, ettevõtluskoostöö juht, Helen Jõesaar  helen.joesaar@ut.ee

 

Программа

15:30 – Сбор, напитки и закуски
15:45-17:00 – Презентации AIRE Club

 • Открытие AIRE Club – Промышленность Эстонии сегодня и завтра, Андри Харан, Министерство экономики и коммуникаций, руководитель отрасли и член совета AIRE
 •  Успешность кибербезопасности промышленных предприятий в эпоху искусственного интеллекта, Вячеслав Антипенко, Институт компьютерных наук Университета Тарту, младший исследователь
 • Вызовы, связанные с внедрением и внедрением технологий в производстве энергетического и промышленного оборудования, Глава правления Bio Mobitek OÜ, Вольдемар Неллис.
 • Практическая демонстрация услуг AIRE – ссылки на интересные поддержки, связанные с цифровизацией, Хелен Йёэсаар, Университет Тарту, и Реет Пяргмээ, Таллиннский технический университет

17:00 – Беседы, напитки, закуски
18:00 – Официальное завершение мероприятия

Дополнительная информация: Университет Тарту, Институт компьютерных наук, руководитель по предпринимательскому сотрудничеству, Хелен Йёэсаар, helen.joesaar@ut.ee

Ärge jääge ilma sellest ainulaadsest võimalusest olla osa tööstussektori digitaliseerimise revolutsioonist!

Kohtumiseni AIRE Klubiüritusel!

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

Не упустите уникальную возможность стать частью революции цифровизации в промышленном секторе! Увидимся на мероприятии AIRE Club!

Центр искусственного интеллекта и робототехники AIRE финансируется программой “Цифровая Европа” Европейского союза (программа European Digital Innovation Hubs, EDIH) и Министерством экономики и коммуникаций (AI & Robotics Estonia – EDIH, проект № 101083677).

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: OBJEKT loomeinkubaator | Linda 2, Narva
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Tartu Ülikool
 • Sihtgrupp: kõik huvulised, ettevõtjad / все заинтересованные, предприниматели
 • Osalemine: Tasuta, info ja eelregistreerumine läbi AIRE kodulehe.
  https://aire-edih.eu/sundmused/rubriik/aireklubi/Бесплатно, инфо и регистрация на странице AIRE: https://aire-edih.eu/sundmused/rubriik/aireklubi/
  Программа на эстонском языке с синхронным переводом на русский.
 • Kontakt: Helen Jõesaar, helen.joesaar@ut.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 02.10.2023, 15:30-18:00, OBJEKT

Seminaril tutvustatakse Ida-Viru Ettevõtluskeskuse teenuseid antakse infot projektide finantseerimisvõimalustest (EAS, Kredex, KIK, , Narva linn, Töötukassa) ning saab esitada küsimusi.

На семинаре будут представлены услуги Ида-Вируского центра предпринимательства, EAS, KREDEX, KIK, Narva linn, Töötukassa, предоставлена ​​информация о возможностях финансирования проектов и заданы вопросы.

Päevakava

12:00-12:15 Avasõnad. Pille Sööt, Ida-Viru ettevõtluskeskus SA juhatuse liige, Katri Raik, Narva linnapea
12:15-13:15  EAS toetusmeetmed ettevõtjatele, EAS konsultandid
13:15-13:45  KREDEX toetusmeetmed, Mihhail Knut
13:45-14:00 Kohvipaus
14:00-14:30 Keskkonna Investeeringute Keskuse toetused
14:30-15:00 Eesti Töötukassa Alustavate ettevõtjate toetus
15:00-15:20 Narva linna toetused ettevõtjatele, Viktoria Kaju

Tuleb väike paus ja kohe uus üritus samas ruumis. AIRE Klubi, AI tööstuses ja toetusmeetmed.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE klubiüritus „Tehisintellekt tööstuses ja toetusmeetmed“

 

 

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: OBJEKT loomeinkubaator | Linda 2, Narva
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus,
 • Sihtgrupp: kõik huvulised, ettevõtjad
 • Osalemine: Tasuta, vajalik registreerimine:
 • Kontakt: Tegutsevate ettevõtjate konsultant Jefim Aljoškin, jefim.aljoskin@ivek.ee, +372 5332 3596
Posted in Ida-VirumaaTagged 02.10.2023, 13:00-17:00, OBJEKT

Ettevõtlusnädala raames toimuval virtuaalsel hommikuseminaril tutvustame, kuidas töötukassa töövahendusportaal enda jaoks parimal viisil tööle panna ning anname ülevaate ka teistest tööandjaid toetavatest meetmetest ning värbamispäevadest.

Päevakava

Töötute profiil: milliste kogemuste, oskuste ja töösooviga inimesed on tööotsingutel (sh rahvusvahelise kaitse saajad). E-töötukassa töövahenduse võimalused – tööpakkumiste koostamine ja kandidaatide leidmine Töötukassa meetmed tööandjatele: palgatoetus, koolitustoetus, teenused vähenenud töövõimega inimestele jpm. Info-ja värbamispäevade korraldamine läbi töötukassa. Küsimused/vastused – vastame küsimustele ja jagame mõtteid

 • Koolituse tüüp: VEEBIS
 • Korraldajad: Eesti Töötukassa
 • Sihtgrupp: Tööandjad
 • Osalemine: tasuta, vajalik registreerimine
 • Kontakt: Eesti Töötukassa tööandjate teenuste arendusjuht Ruth Aarma, ruth.aarma@tootukassa.ee, 5066140
 • Sihtgrupp: kõik huvilised
 • Asukoht: ONLINE, ZOOM
 • Korraldaja: Narva linn, SmartSensei Koolituskeskus
 • Osalemine: TASUTA
 • Keeled: vene keeles
 • Kontakt: staspirk@gmail.com, 5210589

 

 • Целевая группа: все заинтересованные
 • Местоположение: онлайн, на платформе ZOOM
 • Организаторы: Narva linn, SmartSensei Koolituskeskus
 • Участие: Бесплатно, по предварительной регистрации
 • Pабочие языки: русский 
 • Контакт: staspirk@gmail.com, 5210589

ПРОГРАММА

Вебинар ориентирован на тех, кто  составляет или планирует в будущем составить свой бизнес план для получения гранта из Töötukassa или других организаций.

На вебинаре будут рассмотрены экспертные советы по составлению успешного бизнес-плана, рассмотрены типичные ошибки, структуры бизнес-планов, рекомендации по составлению на примере реальных кейсов.

Запланирована запись вебинара.
Все зарегистрированные получат видеозапись, для дальнейшего использования.

Ведущий семинара:
Станислав Пирк
бизнес-консультант
SmartSensei.ee

Posted in Ida-VirumaaTagged 03.10.2022, 11:00-12:30, VEEBISEMINAR

Loomemajanduse alla kuuluvad arhitektuur, disain, teater ja kujutav kunst, muusika, reklaam ja kultuuripärand.

Loomemajandus on kiiresti arenev majandusharu, mis loob uusi töökohti ning arendab loovusel, andekusel ja oskustel põhinevat ettevõtlust. Loomemajanduse alla kuuluvad arhitektuur, disain, teater ja kujutav kunst, muusika, reklaam ja kultuuripärand. Põhjamaad on nendes valdkondades edukalt juhtpositsioonil.
Seminari käigus saab infot loomemajanduse valdkondade, nende arengu kohta ning töötoa raames arendada oma ideed või vormistada äriplaan.
Teemat avavad ning praktilisi teadmisi jagavad Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet ning erikülaline Põhjamaadest.

 • Sihtgrupp: kõik huvilised
 • Asukoht: Narva Kunstiresidentuur, Joala tn. 18, Narva
 • Korraldaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis ning Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 • Osalemine:Tasuta. Eesti keel, vene keel, inglise keel.
 • Kontakt: jevgeni@norden.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 05.10.2022, 16:00-18:00, Narva Kunstiresidentuur

© 2023 Ettevõtlusnädal | kodulehe tegemine vvunk