Tartumaa Neljapäev

Seminar „Riigi sihid ettevõtluse ja tööhõive arendamisel“

Asukoht
TÜ Raamatukogu konverentsisaal, W. Struve 1
Aeg
04.10.2018 kell 13:00-15:00

Ürituse info

Iseseisva ja jätkusuutliku riigi eksisteerimiseks on vaja rahva tahet omada oma riiki ning vahendeid selle ülalpidamiseks ja rahva rikkuse kasvatamiseks. Tahe on olemas, seda on avaldatud kahel korral – 1918 ja 1991. Nüüd jääb üle leida vahendid. Eesti on avatud majandusega väikeriik, mille peamine riikliku rikkuse looja on eksportiv ettevõtlus. Peab mõistma, et eksport moodustab ca 80% SKP-st ja omakorda 70% ekspordist moodustab tööstustoodang. Seega peame kindlasti pöörama suuremat tähelepanu tööstuse arendamisele. Üks töökoht tööstuses loob 2–4 kohta teeninduses.

Üks meie peamistest eesmärkidest, mis sõnastatud meie riigi arendamise peamises dokumendis  „Eesti Konkurentsivõimekava 2020“, on lisandväärtuse kasv. Lisandväärtuse kasvatamiseks tuleb efektiivistada protsesse ja selleks on vaja Eesti tööstusettevõtetes läbi viia laiaulatuslik automatiseerimine ja digitaliseerimine (protsess, mida kutsutakse ülemaailmselt Industry 4.0). Ja selleks, et müüa kõrgema lisandväärtusega tooteid, on vaja tegeleda tehnoloogia- ja tootearendusega.

Seminari viib läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarenguosakonna juhataja Kaupo Reede.