Tartumaa Kolmapäev

Loeng „Maakasutuse planeerimine ja maakorraldus kui vahendid tootmistingimuste parandamiseks põllumajanduses“

Asukoht
Eesti Maaülikooli metsamaja, ruum 2B5, Kreutzwaldi 5
Aeg
03.10.2018 kell 14:00-16:00

Ürituse info

Loengul tutvustatakse maakasutuse planeerimise ja maakorralduse mõisteid, eesmärke ja sisu. Räägitakse maakasutuse planeerimise ja maakorralduse erinevustest ning nende omavahelistest seostest ning maakasutuse planeerimise ja maakorralduse rollist maaressursside otstarbeka kasutamise tagamisel.

Loengu peab geomaatika õppetooli dotsent Siim Maasikamäe.