Tartumaa Teisipäev

Seminar „Koostöö ja ühistute juhtimine maamajanduses“

Asukoht
Eesti Maaülikooli peahoone, Kreutzwaldi 1a
Aeg
02.10.2018 kell 14:00-16:00

Ürituse info

Lääneriikide ajalooline kogemus on tõendanud koostöö majanduslikku potentsiaali, kuid pigem individualistlikus Eestis on ühistegevuse arengut siiani takistama jäänud usaldamatus ning nõukogude jäänukist juurdunud hirmud. Kuigi Eestis on ühistegevus aastaid pigem kiratsenud, on täna valdkonna arendamiseks kõige soodsam aeg. Põllumajandusse ning maamajandusse laiemalt on sisenemas uus põlvkond ettevõtjaid, kes mõistavad koostöö rolli väiketootmise ja maamajanduse säilitamises.

Seminaris arutleme kuulajatega, milline on Eesti maamajanduses ettevõtete vahelise koostöö potentsiaal ning majanduslik mõõde. Tutvume tegutsevate ühistute kogemustega ning uurime võimalusi, kuidas liikuda tugevama koostöö suunas. Püüame välja selgitada koostööd takistavad tegurid ning kuidas neid takistusi ületada. Analüüsime Eesti maamajanduslike ühistute juhtimismudelite efektiivsust ning indiviidi rolli edukas koostöös. Ergutame kuulajaid aruteludes aktiivselt osalema, et koostöös olukorda parandada.

Seminari juhib maamajanduse ökonoomika õppetooli professor Rando Värnik.