Tartumaa Neljapäev

Seminar „Kartellid, monopolid – kas ainult suurkorporatsioonide mängumaa või puudutab see ka minu ettevõtet?“

Asukoht
TÜ Raamatukogu konverentsisaal, W. Struve 1
Aeg
04.10.2018 kell 11:00-12:30

Ürituse info

Seminar käsitleb konkurentsiõiguse põhimõisteid ja peamisi seadusest tulenevaid piiranguid, mida kõik ettevõtjad, sõltumata suurusest, oma igapäeva töös teadma peaks. Räägime reeglitest, mis kehtivad suhetes konkurentidega, aga ka konkurentsiõiguse keeldudest, mis puudutavad edasimüügisuhteid. Käsitleme lühidalt ka turgu valitseva ettevõtja suhtes kehtivaid erisusi ning riigiabiga seotud ohtusid.

Konkurentsiõigust ei tuleks aga näha ainult kui käskude ja keeldude allikat, sest aus konkurents on kõikide huvides. Seepärast räägime ka sellest, et reegleid hästi tundes on need nii mõnigi kord võimalik enda kasuks pöörata. Kuidas seda teha, tule kuula seminaris!

Seminari viib läbi advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Katri Paas-Mohando (rohkem infot: http://tgsbaltic.com/inimesed/advokaadid/katri-paas-mohando-et-ee/).