Saaremaa Neljapäev

Saaremaa ettevõtluspäeva konverents

Asukoht
Thule Koda (Uus 20, Kuressaare 93814, Saare mk)
Sihtgrupp
alustav ettevõtja, kohalik omavalitsus, kõik huvilised, MTÜ liikmed, noored, tegutsev ettevõtja
Aeg
10.10.2019 kell 10:45-17:15
Korraldaja
SA Saare Arenduskeskus maria@sasak.ee

Ürituse info

2019. aasta Saaremaa ettevõtluspäeva konverents pakub kuulajaile põnevaid ettekandeid oma ala asjatundjatelt. Konverentsi läbiv teema on loodusega kooskõlas olev jätkusuutlik elu- ja äriviis, mida vürtsitavad märksõnad nagu innovatsioon, rohetehnoloogia, iduettevõtlus, orgaanika, ringmajandus ning e-kaubandus.  

 

Osalemine on tasuta, vajalik on eelregistreerimine SIIN

Kohtade arv on piiratud.

Päevakava

10:45 - 11:00
Kogunemine
11:00 – 11:15
Avasõnad: Saaremaa vallavanem Madis Kallas
11:15 – 11:45
Aivar Pohlak: Maailma polariseeritus
11:45 – 12:30
Kadi Villers: Innovatsioon ettevõtluses
12:30 – 13:30
Lõuna
13:30 – 14:10
Ragmar Saksing: Rohetehnoloogia
14:10 – 14:40
Erki Ani: Cleantech ForEst – rohetehnoloogiate tugiorganisatsioon
14:40 - 14:55
Dea Lasting: Reverse Resources
14:55 – 15:25
Paus
15:25 – 16:05
Krista Kulderknup: Organic Estonia – mahemajanduse katuseorganisatsioon
16:05 – 16:40
Markus Vihma: Ringmajandus
16:40 – 17:15
Tõnu Väät: Eesti e-kaubandus täna ja tulevikus. Lõpp.


Aivar Pohlak
On vähe eestlasi, kellele ei seonduks jalgpall Aivar Pohlakuga. Eesti jalgpallile vundamendi rajanud ja seda säilitav värvikas persoon on õpetanud matemaatikat ning eesti keelt ja kirjandust ning tegutsenud ka vabakutselise lastekirjanikuna. Hetkel Kose Vallavolikogusse kuuluv tegus mees pakub põnevat kuulamist filosofeerides maailma polariseeritusest, millega avab oma arusaamad tänapäeva maailmast ja looduse loogikast.


Kadi Villers
Teaduspargi Tehnopol innovatsioonijuht Kadi Villers teab, et paljud Eesti ettevõtted võiksid olla oma tegevuses veel palju edukamad, kui nad vaid julgeksid. „Mul läheb päris hästi,“ võib Kadi sõnul olla hukutav lause, mis pidurdab arengut. Tema sõnul võidavad need ettevõtted, kes julgevad pidevalt areneda, tuua turule uusi tooteid ja teenuseid ning siseneda järgmistele välisturgudele. Kadi aitab oma igapäevatöös muutuda ettevõtetel innovaatilisemaks ning startupilikult kiireks ja paindlikuks. Kadi räägib oma ettekandes innovatsiooni eri tüüpidest ja kuidas oma ettevõttes innovatsiooni võimendada.


Ragmar Saksing
Teaduspargi Tehnopol rohetehnoloogia valdkonnajuht Ragmar Saksing on merebioloogi haridusega tehnoloogiaettevõtja, kes teab, kuidas teha edukalt äri ja hoida seejuures keskkonda. „Rohetehnoloogia ei ole enam ammu mingi kallis ja eksklusiivne nišitoode vaid tasub majanduslikult igati ära,“ ütleb Ragmar. Tule ja saa teada, kuidas ka traditsiooniline ettevõte saab rohetehnoloogiate kasutamisest võita.


Erki Ani
Erki on Eesti rohetehnoloogiate tugiorganisatsiooni Cleantech ForEst tegevjuht ning tegeleb igapäevaselt Eesti cleantech innovatsiooni toetamise, arendamise, rahastamise ja juhtimisega. Ta on valdkonna üks olulisematest initsiaatoritest ning võimaldab jätkusuutlikel ideedel startuppideks areneda ning ülemaailmse võrgustiku abil leida ka parimat võimalikku tuge oma äri skaleerimiseks. Konverentsil avabki ta peamised cleantech sektorid, tutvustab suurimaid trende ning toob kuulajateni elulisi näiteid iduettevõtete maailmast.


Dea Lasting
Dea Lasting on ettevõtte Reverse Resources kaasasutaja, olnud varasemalt tegev IT spetsialistina ning omab pikaajalisi kogemusi juhtimises ning ettevõtluses. Reverse Resources loob platvormi rõivatootmistehastes tekkivate jääkide kaardistuseks ja taaskasutusse suunamiseks. Reverse Resources vähendab rõivaste masstootmises kasutatavate uute materjalide kasutamist, aidates asendada neid ümbertöödeldud materjalidega, parandab suurimate rõivabrändide taga olevate tarneahelate läbipaistvust ning loob info liikumist ringmajanduse ärimudelite efektiivseks ülesehitamiseks. Dea annab ülevaate ka sellest, milline on olnud Cleantech ForEst roll ettevõtte käivitamisel.


Krista Kulderknup
Krista Kulderknup, Ettevõtlik Naine 2018 nominant, Eesti riigi arenguidee Mahe Eesti üks eestvedajatest, esimese tervik mahealade kaardi autoritest, mahemajanduse tervikprogrammi töörühma liige ja eestvedaja ning mahemajanduse ettevõtete katusorganisatsiooni MTÜ Organic Estonia juht. Organic Estonia eesmärkide hulka kuuluvad mahepindala suurendamisele kaasa aitamine, kvaliteettöökohtade teke maapiirkondades ja Eesti mahekuvandi kasvatmine, läbi mille suurendada mahetoodete ekspordivõimekust. Krista annab oma ettekandes informatiivse ülevaate Mahe Eesti kontseptsioonist, ettevõtete võimalustest läbi ühisturundusplatvormi ning öko- ja mahemärgiste kasutamisest.


Markus Vihma
OÜ Rootloop (ringmajandus.ee) tegevjuhi Markus Vihma kogemus ulatub strateegiate, toodete ja teenussüsteemide arendamisele üle Euroopa, Aasia ja USA, sh Fortune 500 ettevõttele. Hetkel omandamas ringmajanduse alast doktorikraadi, on Markus olnud ka nooremteadur ning Jätkusuuliku Disaini Labori asutaja ja koordinaator, mis kokku annab talle pikaajalise kogemuse ettevõtete keskkonna- ja ärimudelite koostamisel ja hindamisel. Oma ettekandes räägib Markus ringmajandusest ning kuidas saavad ettevõtted sellest oma tootearenduses kasu lõigata.


Tõnu Väät
Eesti E-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät on varasemalt juhtinud ka Eesti Ajakirjade liitu, kuulunud Eesti Otseturunduse Liidu juhatusse ning olnud pikaajaliselt tegev meedias, turunduses ning müügis. Eesti E-kaubanduse Liitu kuulub üle 250 aktiivse e-kaubandusega seotud ettevõtte, kelle ühine eesmärk on e-kaubanduse arendamine. Oma ettekandes annab Tõnu ülevaate e-kaubanduse hetkeolukorrast, kasvupotentsiaalist, kitsaskohtadest ja trendidest.

Osalemine

Osalemine on tasuta, vajalik on eelregistreerimine SIIN

Kohtade arv on piiratud.