Võrumaa Reede

Roheleppe mõju puidu- ja mööblitööstusele

Asukoht
Pärna tee 1,Väimela,Võru vald, Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskuses TSENTER ja veebiülekandena
Sihtgrupp
Metsandussektori töötajad, puidu väärindajad (puidu- ja mööblitööstus), metsaomanikud, avaliku sektori esindajad
Aeg
08.10.2021 kell 14:00-17:00
Korraldaja
SA Võrumaa Arenduskeskus, Europe Direct Lõuna-Eesti Võru keskus, Võrumaa KHK kompetentsikeskus TSENTER, Euroopa Komisjoni Eesti esindus. hille@tsenter.ee

Ürituse info

Eesti koos Euroopa Liidu liikmetega on seadnud eesmärgi kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2050. Sellele saavutamiseks tuleb oluliselt vähendada CO2 sattumist atmosfääri. Juulis avalikustati EL kliimapaketi „Eesmärk 55“ eesmärgid. Paketi üldeesmärk on muuta kõiki olulisemaid kliima- ja energiaraamistiku õigusakte selliselt, et saavutada hetkekoguste 55% vähenemine aastaks 2030. Kliimapaketi ettepanekud mõjutavad oluliselt ka puidu- ja metsandussektorit. Seminaril anname kasulikku informatsiooni selle kohta, kuidas Euroopa Liidu rohelepe mõjutab puidusektori tulevikutrende ja millised olulisemad muudatused on ees ootamas.

  • Ülevaade, olulistemast muudatustest, mis on seotud uue „Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus ehk LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry“ määrusega.
  • Mida ettevõtja peaks kliimapaketiga seoses arvestama või tegema.
  • Ohud, mis ettevõtjatel tuleks, kui jätkavad samamoodi.
  • Uuenenud majandusmudeli võimalused mööbli- ja puidusektorile.

Päevakava

14:00-17:00
13.30 – 14.00 Kogunemine, lõuna.

14 – 14.15 Avasõnad – Euroopa kliimapaketi mõju ja võimalused, Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht.

14.15 – 14.45 Meelis Seedre (Keskkonnaministeeriumi metsandusosakonna juhataja). Ülevaade kliimapaketi „Eesmärk 55“ mõjust mööbli ja puidutöötlejatele.

14.45 – 15.00 Siim Kuresoo, Eestimaa Looduse Fond. Kliimapaketi mõju Eesti loodusele.

15.00 – 15.20 Henrik Välja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Puiduettevõtjate vaade kliimapaketi võimalikule mõjule sektoris.

15.20 – 15.35 Single.Earth. Kliimaneturaalsus kui võimalus digitaliseerida loodus ja kompenseerida oma CO2 jalajälge.

15.35 – 15.40 Sirutuspaus.

15.40 – 16.10 Soome näide jätkusuutlikkust puiduettevõtlusest (sünkroontõlge).

16.10 – 17.00 Paneeldiskussioon: Meelis Seedre, Siim Kuresoo, Henrik Välja, …

Üritust modereerib Mirjam Mõttus.

Osalemine

Tasuta, eelnev registreerimine on vajalik.

Üritusele registreerimine toimub SIIN. Kohapeal TSENTRIS osalemiseks saab registreeruda kuni 5. oktoobrini.