Järvamaa Neljapäev

Parimate maakonna ettevõtete tunnustamine

Asukoht
Esna galerii, Esna, Järva vald, Järvamaa
Sihtgrupp
Kohalik omavalitsus, tegutsev ettevõtja
Aeg
10.10.2019 kell 14:00-17:00
Korraldaja
Järvamaa Arenduskeskus katrin@jarva.ee

Ürituse info

Tunnustame Järvamaal edukalt tegutsevaid äriühinguid ja silmapaistvaid isikuid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Järvamaa elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust. Samuti muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele, investoritele ning aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

Osalemine

Osalemine kutsete alusel.