Tartumaa Reede

Õppemäng “Ettevõtlik kodanik”

Asukoht
Ettevõtlusküla Äritänav, Narva mnt 3
Aeg
11.10.2019 kell 12:00-14:30

Ürituse info

Õppemäng on mõeldud 12–16-aastastele.

Mängu eesmärk on luua ettevõtlikkuspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse, suhtlus- ja matemaatikapädevuse arengut. Kaudselt käsitletakse ka enesemääratluspädevust – iseenda tugevate külgede leidmine ja nende kasutamine rollimängus.

  • Mis tunne on olla ettevõtte juht ja töötaja?
  • Kust tuleb raha ettevõttele?
  • Kuidas raha ringleb?
  • Mis on maksud ja mida riik nende teeb?
  • Missugune on ettevõtlik inimene?