Jõgevamaa Kolmapäev

Mäng: “Ettevõtlik pere”

Asukoht
Adavere Põhikoolis, Adavere, Põltsamaa vald
Sihtgrupp
noored
Aeg
09.10.2019 kell 09:00-12:30
Korraldaja
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Adavere Põhikool merle@apk.edu.ee

Ürituse info

Mängu eesmärk on luua ettevõtlikkuspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja matemaatikapädevuse arengut.
Kaudselt käsitletakse ka enesemääratluspädevust – iseenda tugevate külgede leidmine ja nende kasutamine rollimängus.

Mängija:
• harjutab raha säästmist;
• teab, mis on pereettevõte, kodukulud, säästmine, sularaha, pangakonto, müügiarvestus, soov ja vajadus;
• harjutab klientide teenindamist ja tehingute tegemist;
• harjutab dokumenteerimist;
• kasutab edu saavutamiseks meeskonna abi.
Ainevaldkondadega lõiming
• keel ja kirjandus
• matemaatika
• sotsiaalained
• tehnoloogia

Ainevaldkondadega lõiming
• keel ja kirjandus
• matemaatika
• sotsiaalained
• tehnoloogia

Osalemine

Broneerimine on lõppenud kohtade täitumise tõttu!