Jõgevamaa Teisipäev

Mängud “Minu raha”, “Ettevõtlik pere” ja “Ettevõtlik kodanik”

Asukoht
Mustvee Kool
Sihtgrupp
noored
Aeg
06.10.2020 kell 09:00-14:00
Korraldaja
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ja Merle Karuks (Adavere Põhikool) merle@apk.edu.ee

Ürituse info

Ettevõtlusmäng kooliõpilastele, kus juhendajateks ka õpilased Adavere Põhikoolist. Põnev mäng haarab nii õpilasi kui ka õpetajaid. Kasulik tegevus kogu koolile rahatarkuse õppimiseks läbi praktiliste ja mänguliste ülesannete. Mängu eesmärk on luua ettevõtlikkuspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja matemaatikapädevuse arengut. Kaudselt käsitletakse ka enesemääratluspädevust – iseenda tugevate külgede leidmine ja nende kasutamine rollimängus.

KOOLITAJA/ MÄNGUJUHT Merle Karuks ( Terje Õunapuu; Andre Loik)
Mängude tutvustus ja õppe-eesmärgid: mängu eesmärk on luua ettevõtlikkuspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja matemaatikapädevuse arengut. Kaudselt käsitletakse ka enesemääratluspädevust – iseenda tugevate külgede leidmine ja nende kasutamine rollimängus.

Õpiväljundid:

Mängija:
• harjutab raha säästmist;
• teab, mis on pereettevõte, kodukulud, säästmine, sularaha, pangakonto, müügiarvestus, soov ja vajadus;
• harjutab klientide teenindamist ja tehingute tegemist;
• harjutab dokumenteerimist;
• kasutab edu saavutamiseks meeskonna abi. Ainevaldkondadega lõiming
• keel ja kirjandus
• matemaatika
• sotsiaalained
• tehnoloogia.

Osalemine

Mängus osalevad Mustvee Kooli õpilased. 06.10.2020 toimuvad mängud Mustvee Koolis. Jätkuks toimub ettevõtlusmäng 06.11.2020 Adavere Põhikoolis, kus osalevad Mustvee Kooli õpilased.