Pärnumaa Neljapäev

Ettevõtte külastus

Sihtgrupp
Noored tulevikuettevõtjad
Aeg
06.10.2016 kell 15:00-17:00
Korraldaja
Pärnumaa Rajaleidja keskus

Ürituse info

Info ja registreerimine: Kätlin Aadamsoo, e-post: katlin.aadamsoo@rajaleidja.ee, registreerimine kuni 30.09.2016