Põlvamaa Esmaspäev

Ettevõtjaks või mitte?

Asukoht
Kesk 42, Põlva
Sihtgrupp
kõik huvilised
Aeg
07.10.2019 kell 14:00-17:00
Korraldaja
Eesti Töötukassa polva@tootukassa.ee

Ürituse info

Kutsume osalema töötoas „Ettevõtjaks või mitte ?“, kus saate läbi mõelda:
-ettevõtlusega kaasnevad riskid ja kohustused 
-oma valmisoleku vastutuseks
-hinnata oma tugevaid ja nõrku külgi ettevõtjana.

Päevakava

Läbi arutelude ja grupitööde aitavad karjäärinõustajad Ene Simberg ja Eha Raav hinnata oma valmisolekut ettevõtjaks saada.

Osalemine

Tasuta, etteregistreerimisega: polva@tootukassa.ee