Tartumaa Reede

Ehitusinfo modelleerimise (BIMi) vajadus lähtuvalt projekti staadiumist

Asukoht
TalTech, Puiestee 78
Sihtgrupp
kõik huvilised
Aeg
11.10.2019 kell 11:00-12:30

Ürituse info

Täna valmivate hoonete ja rajatiste aluseks on tihtipeale 3D-mudel, mis sisaldab nii ehitise “visuaali” kui ka informatsiooni, mis on vajalik nii esmaseks planeerimiseks, ehitamiseks, kui ka selle ehitise hilisemaks korrashoiuks. Kasutusel on mõiste ‘elukaareülene’, mis võtab kokku digitaalse infonõude üle ehitise eluea. Seda digitaalset infot tarbivad erinevad osapoolsed ja selleks, et aru saada, mida üks või teine oma efektiivsuse tõstmiseks vajab, on vaja omavahelist suhtlust ja koostööd, sest ühe osapoole nägemus oma vajadustest lähtuvalt ei ole alati kõige parem lähenemine.

Seminari käigus vaadeldakse, mis informatsioon on teatud projekti staadiumis oluline, et vähendada dubleerimist ja uuestitegemist, mis on väga ajamahukas ning seega ebaefektiivne kogu ehitussektorile.

Seminari viib läbi Raido Puust, Tallinna Tehnikaülikooli professor ehitusinfomodelleerimise valdkonnas ja tegeleb ka konsultatsiooniga tsiviilehitusvaldkonna rahvusvahelises ettevõttes.

Osalemine

Registreerimine siin.