Üks suurimaid äritegevuse riske on ettevõtte intellektuaalomandi kaitseta jätmine.

Üks suurimaid äritegevuse riske on ettevõtte intellektuaalomandi kaitseta jätmine. Sellega annad konkurentidele vabad käed oma tooteid ja kaubamärke kopeerida ning enda turupositsiooni nõrgestada. Ka hilisemates vaidlustes on oluliselt keerulisem oma õiguste eest seista, kui need on jäänud õigel ajal kaitsmata. Neid karisid saab aga edukalt vältida, kui tead, kuidas oma ettevõtte intellektuaalomandit kaitsta ning milliseid vigu seejuures vältida.

Seminaril saad teada:

  • millist liiki intellektuaalomandit võib sinu ettevõttes olla ja mis eeliseid selle kaitsmine sinu ärile annab;
  • milliste riskidega peaksid arvestama, kui jätad intellektuaalomandi õigel ajal kaitsmata;
  • millised on peamised põhitõed kaubamärkide, disainide ja leiutiste kaitsmisel eri sihtturgudel;
  • milline on intellektuaalomandi roll Cleveroni äristrateegias ning millised on olnud nende peamised õppetunnid ja kogemused kopeerijatega.

Seminaril teeb esitluse AAA patendibüroo patendivolinik Mikas Miniotas ja Cleveroni patendi-ja intellektuaalomandi spetsialist Siim Timpson.

Päevakava

  • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
  • Asukoht: Cleveron | Reinu tee 48, 71020, Viljandi
  • Korraldajad: SA Viljandimaa Arenduskeskus,
  • Sihtgrupp: ettevõtjad, kõik huvilised
  • Osalemine: tasuta, vajalik registreerimine
  • Kontakt: Kaja Lääts, SA Viljandimaa Arenduskeskus ettevõtluskonsultant, kaja.laats@viljandimaa.ee
Posted in ViljandimaaTagged 02.10.2023, 14:00-17:00, Cleveron

© 2023 Ettevõtlusnädal | kodulehe tegemine vvunk