Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE klubiüritus „Tehisintellekt tulevikutehases ja toetusmeetmed“

Tule osalema Narvas, 2. oktoobril, Ettevõtlusnädala raames toimuvale ja koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega korraldatavale AIRE klubiüritusele, kus keskendume tööstussektoris nutikate digilahenduste kasutusele võtmisel tehisintellekti ja robootika vallas ning jagame inspireerivaid kogemuslugusid!

Üritus toimub eesti keeles, kuid vene keelde on tagatud sünkroontõlge. Lisaks on mitmed esinejad ja AIRE esindajad valmis ürituse lõpus suhtlema osalejatega nii eesti kui vene keeles.

Ürituse teemad:

 • Nutikad tootmislahendused: Innovatsioon tööstuses
 • Tuleviku tehased: tehisintellekti võimaluste rakendamine
 • Praktilised näited: Digitaliseerimise edulood tööstusettevõtetes

Miks osaleda? AIRE Klubiüritus toob teieni tööstussektori tipparvamusliidrid, kes jagavad oma teadmisi ja kogemusi digitaliseerimise väljakutsetest. See on suurepärane võimalus õppida teiste ettevõtete parimatest tavadest ning leida uusi võimalusi ja kontakte oma ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks.

Võrgustumine: AIRE Klubiüritus on suurepärane võimalus laiendada oma võrgustikku ja tutvuda ülikoolide või tööstussektori spetsialistidega. Pärast inspireerivaid esitlusi Pärast ametlikku osa on kõigil osalejatel võimalus vabamas õhkkonnas suhelda, kontakte luua ning arutada oma ideid ja projekte või saada individuaalset nõu AIRE teenuste raamistikust.

Pärast inspireerivaid esitlusi on osalejatel võimalus omavahel suhelda ja kontakte luua ning saada individuaalset nõu AIRE teenuste raamistikust. Üritus toimub eesti keeles, kuid vene keelde on tagatud sünkroontõlge. Lisaks on mitmed esinejad ja AIRE esindajad valmis ürituse lõpus suhtlema osalejatega nii eesti kui vene keeles.

Osalema on oodatud kõik huvilised. Üritus on tasuta! Oma osalussoov registreeri hiljemalt 27.septembriks.

 

Клубное мероприятие Центра искусственного интеллекта и робототехники AIRE “Искусственный интеллект в фабрике будущего и меры поддержки”

AIRE клуб – это серия мероприятий, целью которых является создание свободной и открытой среды для обмена опытом и взаимодействия в области робототехники и искусственного интеллекта. Все заинтересованные лица, представители промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, компаний по информационным технологиям и электронике, профессиональных ассоциаций, поддерживающих организаций и финансировщиков приглашаются принять участие.

Мероприятие проводится на эстонском языке, но обеспечен синхронный перевод на русский язык. Кроме того, несколько спикеров и представителей AIRE готовы общаться с участниками как на эстонском, так и на русском языке в конце мероприятия.

Темы мероприятия:

 • Умные производственные решения: инновации в промышленности
 • Заводы будущего: применение возможностей искусственного интеллекта
 • Практические примеры: истории успеха цифровизации в промышленных предприятиях

Почему стоит принять участие? Мероприятие AIRE Club привлечет лидеров мнений в промышленном секторе, которые поделятся своими знаниями и опытом в области цифровизации. Это отличная возможность узнать о лучших практиках других компаний и найти новые способы повышения конкурентоспособности вашей компании.

Нетворкинг: Мероприятие AIRE Club – отличная возможность расширить свою сеть контактов и познакомиться с представителями университетов и специалистами промышленного сектора. После вдохновляющих выступлений у всех участников будет возможность общаться в неформальной обстановке, устанавливать контакты и обсуждать свои идеи и проекты или получать индивидуальные консультации в рамках услуг AIRE.

Все заинтересованные приглашаются присоединиться! Мероприятие бесплатное! Пожалуйста, зарегистрируйтесь до 27 сентября, чтобы выразить свое желание принять участие.

 

Päevakava

15:30 kogunemine, joogid ja suupisted
15:45-17:00 AIRE klubi ettekanded

 • AIRE klubi avamine – Eesti tööstus täna ja homme, Andri Haran, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, tööstusvaldkonna juht & AIRE nõukogu liige
 • Tööstusettevõtte küberturvalisuse edukus AI ajastul, Vjatšeslav Antipenko, Tartu Ülikool arvutiteaduse instituut nooremteadur
 • Tehnoloogiate kasutuselevõtmise ja juurutamisega kaasnevad väljakutsed energeetka- ja tööstusseadmete tootmisel, Bio Mobitek OÜ juhatuse liige, Voldemar Nellis
 • AIRE teenuste praktiline näitlikustamine – viited põnevatele digitaliseerimisega seotud toetustele, Helen Jõesaar, Tartu Ülikool ja Reet Pärgmäe, Tallinna Tehnikaülikool

17:00 jutuajamised, joogid, snäkid
18:00 Ürituse ametlik lõpp

Lisainfo: Tartu Ülikool arvutiteaduse instituut, ettevõtluskoostöö juht, Helen Jõesaar  helen.joesaar@ut.ee

 

Программа

15:30 – Сбор, напитки и закуски
15:45-17:00 – Презентации AIRE Club

 • Открытие AIRE Club – Промышленность Эстонии сегодня и завтра, Андри Харан, Министерство экономики и коммуникаций, руководитель отрасли и член совета AIRE
 •  Успешность кибербезопасности промышленных предприятий в эпоху искусственного интеллекта, Вячеслав Антипенко, Институт компьютерных наук Университета Тарту, младший исследователь
 • Вызовы, связанные с внедрением и внедрением технологий в производстве энергетического и промышленного оборудования, Глава правления Bio Mobitek OÜ, Вольдемар Неллис.
 • Практическая демонстрация услуг AIRE – ссылки на интересные поддержки, связанные с цифровизацией, Хелен Йёэсаар, Университет Тарту, и Реет Пяргмээ, Таллиннский технический университет

17:00 – Беседы, напитки, закуски
18:00 – Официальное завершение мероприятия

Дополнительная информация: Университет Тарту, Институт компьютерных наук, руководитель по предпринимательскому сотрудничеству, Хелен Йёэсаар, helen.joesaar@ut.ee

Ärge jääge ilma sellest ainulaadsest võimalusest olla osa tööstussektori digitaliseerimise revolutsioonist!

Kohtumiseni AIRE Klubiüritusel!

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

Не упустите уникальную возможность стать частью революции цифровизации в промышленном секторе! Увидимся на мероприятии AIRE Club!

Центр искусственного интеллекта и робототехники AIRE финансируется программой “Цифровая Европа” Европейского союза (программа European Digital Innovation Hubs, EDIH) и Министерством экономики и коммуникаций (AI & Robotics Estonia – EDIH, проект № 101083677).

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: OBJEKT loomeinkubaator | Linda 2, Narva
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Tartu Ülikool
 • Sihtgrupp: kõik huvulised, ettevõtjad / все заинтересованные, предприниматели
 • Osalemine: Tasuta, info ja eelregistreerumine läbi AIRE kodulehe.
  https://aire-edih.eu/sundmused/rubriik/aireklubi/Бесплатно, инфо и регистрация на странице AIRE: https://aire-edih.eu/sundmused/rubriik/aireklubi/
  Программа на эстонском языке с синхронным переводом на русский.
 • Kontakt: Helen Jõesaar, helen.joesaar@ut.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 02.10.2023, 15:30-18:00, OBJEKT

© 2023 Ettevõtlusnädal | kodulehe tegemine vvunk